Onze Lieve Vrouwelyceum

Paul Windhausenweg 11 4818 TA Breda

  • Schoolfoto van Onze Lieve Vrouwelyceum
  • Schoolfoto van Onze Lieve Vrouwelyceum

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In schooljaar 2018-2019 is de leerlingenenquête afgenomen onder de leerlingen van klas 3 van de school. Er is sprake van een lichte stijging van de tevredenheid. Wij zijn daar blij mee. De onderwerpen waar we minder op scoren, zoals inbreng van leerlingen, zijn voor ons aandachtspunten. Deze worden ook opgenomen in het schoolplan 2019-2023. 

De situatie rondom de coronacrisis in 2020 beïnvloedt hoe leerlingen hun sociale veiligheid op school ervaren. Daarom heeft de VO-raad alle scholen geadviseerd om het leerlingtevredenheidsonderzoek en Monitoring Sociale Veiligheid (MSV) in schooljaar 2019-2020 niet af te nemen. Het onderzoek naar leerlingtevredenheid en sociale veiligheid levert onder de beschreven omstandigheden namelijk geen betrouwbaar resultaat op.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Onze Lieve Vrouwelyceum kenmerkt zich door een veilige sfeer, respectvolle omgangsvormen en heldere gedragsregels.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-20120 hebben wij een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de ouders van het derde leerjaar. Wij zijn tevreden met het door de ouders gegeven positieve cijfer. De score is beduidend hoger dan vorig schooljaar. Zeker daar waar het gaat om schoolklimaat en veiligheid. Ook doet het ons goed om terug te zien dat ouders vinden dat wij hen steeds goed informeren. Op basis van de resultaten bepalen we verder op welke onderdelen we trachten ons de komende jaren verder te verbeteren.  
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven