Newmancollege

Verviersstraat 4 4826 HT Breda

Schoolfoto van Newmancollege

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De laatste gegevens van het tevredenheidsonderzoek 2021 zijn inmiddels bekend. We scoren op vrijwel alle terreinen boven de benchmark en dat stemt tot tevredenheid. Dat laat onverlet dat de kwaliteit van ons onderwijs en het schoolklimaat een voortdurend punt van aandacht is en blijft. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Uit het jaarlijks afgenomen ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoek blijkt dat zowel de ouders als leerlingen de school als zeer veilig en de sfeer als bijzonder prettig ervaren.
 

Verder blijkt uit de periodieke rapportage van de Inspectie VO dat we op het item "pedagogisch klimaat' steeds een hoge score behalen.


Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het onderzoek 'tevredenheid ouders' wordt jaarlijks afgenomen bij de ouders van de leerlingen uit de derde klas. Over de hele linie geven de leerlingen en ouders scores boven de benchmark. Het resultaat is uiteraard mooi maar we blijven we ons inzetten voor een nog beter resultaat. We hechten aan een hoge betrokkenheid van de ouders. Met de oudercommissie wordt de dagelijkse gang van zaken op school besproken en bieden we de ouders gelegenheid om in gesprek te gaan over de onderwijskundige ontwikkeling van de school. We hebben waardering voor de positief kritische inbreng van de ouders.  


Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven