Newmancollege

Verviersstraat 4 4826 HT Breda

Schoolfoto van Newmancollege

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

We kunnen stellen dat de leerlingen in leerjaar 3 voor het grootste deel op het niveau is geplaatst dat bij aanmelding is aangegeven.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroompercentages liggen zowel in de onder- als bovenbouw (ver) boven de norm. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Een van de doelstellingen van het Newmancollege is dat het slagingspercentage minimaal op het landelijk gemiddelde ligt. De laatste jaren scoren we, zoals uit onderstaande gegevens blijkt, boven het landelijk gemiddelde.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examenresultaten van 2021 waren prima. De leerlingen van mavo en en havo behoorden met het gemiddelde examencijfer zelfs tot de beste 10% van het land. 

Jaarlijks bespreekt de schoolleiding de resultaten met de sectievoorzitters om eventuele knelpunten te voorkomen. 

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven