Curio isk Breda

Vervierstraat 8 4826 HT Breda

Schoolfoto van Curio isk Breda

In het kort

Toelichting van de school

Curio isk Breda (Internationale Schakelklas) is speciaal voor anderstalige leerlingen tussen de 12 en 18 jaar. In een periode van anderhalf tot twee jaar doorlopen zij een opleiding die de doorstroom naar het regulier voorgezet onderwijs of het middelbare beroepsonderwijs (mbo) mogelijk maakt.

Wat is het bijzondere aan de Internationale Schakelklas?
• Regionale functie
• Drempelloos
• Continue instroom
• Individuele begeleiding op pedagogisch en didactisch gebied
• In korte tijd zelfredzaam in de Nederlandse Taal
• Betere aanpassingsmogelijkheden in de Nederlandse maatschappij

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Curio isk. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Kenmerken van de school

  • Nederlands leren
  • Inburgering
  • Sociale Vaardigheden
  • Meedoen
  • Kleurt je toekomst

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b/k/(g)t

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
593

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?