Baanderherencollege praktijkonderwijs

Baanderherenweg 2 5282 RJ Boxtel

  • Het schoolgebouw heeft een moderne uitstraling met ruime gangen, grote lokalen met veel licht en moderne ICT-voorzieningen
  • Je zit niet de hele dag in een schoolbankje. Sterker nog, we hebben bijna geen schoolbankjes. Je bent heel afwisselend bezig, praktisch, the
  • Je telt mee op het BHC. Dat is onze slogan, een zin die precies zegt hoe wij over jou denken. Wij praten graag met jou over wat je kunt (tal
  • Het is belangrijk dat je voor je eigen leerroute je talent kent, weet wat je wilt en je passie volgt. Dan word je enthousiast om te leren.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Het Baanderherencollege afdeling praktijkonderwijs, neemt jaarlijks tevredenheidsenquêtes af die zijn ontwikkeld in samenwerking met andere scholen voor praktijkonderwijs in Nederland. Het Baanderherencollege stelt er prijs op dat de gegevens van de school specifiek vergeleken worden met juist scholen voor praktijkonderwijs.


Download tevredenheidsrapport Bron

Tevredenheid leerlingen praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Het Baanderherencollege afdeling praktijkonderwijs, neemt jaarlijks tevredenheidsenquêtes af die zijn ontwikkeld in samenwerking met andere scholen voor praktijkonderwijs in Nederland. Het Baanderherencollege stelt er prijs op dat de gegevens van de school specifiek vergeleken worden met juist scholen voor praktijkonderwijs.
Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
7,4
vergelijkbare scholen
7,3

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het Praktijkonderwijs in Nederland staat goed aangeschreven. Ouders en leerlingen zijn in het algemeen goed te spreken over de scholen voor praktijkonderwijs. Het is fijn dat wij, het Baanderherencollege, middels het oudertevredenheidsonderzoek merken dat wij op het goede spoor zitten om de aan ons toevertrouwde leerlingen optimaal voor te bereiden op een leven buiten onze schoolmuren.
Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,6

Terug naar boven