Baanderherencollege praktijkonderwijs

Baanderherenweg 2 5282 RJ Boxtel

  • Het schoolgebouw heeft een moderne uitstraling met ruime gangen, grote lokalen met veel licht en moderne ICT-voorzieningen
  • Je zit niet de hele dag in een schoolbankje. Sterker nog, we hebben bijna geen schoolbankjes. Je bent heel afwisselend bezig, praktisch, the
  • Je telt mee op het BHC. Dat is onze slogan, een zin die precies zegt hoe wij over jou denken. Wij praten graag met jou over wat je kunt (tal
  • Het is belangrijk dat je voor je eigen leerroute je talent kent, weet wat je wilt en je passie volgt. Dan word je enthousiast om te leren.

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Op het BHC is een Entree-diploma mogelijk. Zo'n Entree-diploma is alleen haalbaar als er een positieve beoordeling is over alle werkprocessen. Dat is in veruit de meeste gevallen meer dan een (Boris-)praktijkverklaring of een branchecertificaat. Bovendien geeft een Entree-diploma recht op doorstroom naar opleiding niveau-2 bij een ROC of AOC. Op het behaalde diploma op niveau 1 van het mbo staat de naam vermeld van de branche die de leerlingen heeft beoordeeld. 

Voor leerlingen voor wie een Entree-diploma niet haalbaar is, is met ingang van schooljaar 2019-2020 een praktijkverklaring een alternatief. Het betreft een verklaring van een bedrijf dat een leerling in de praktijk heeft laten zien onderdelen van het beroep te beheersen. 

In schooljaar 2019-2020 heeft het Baanderherencollege voor de eerste keer diploma's praktijkonderwijs uitgegeven. Leerlingen komen daarvoor in aanmerking als ze voldaan hebben aan de criteria.

Zijn er leerlingen die de school verlaten met een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Toelichting van de school

De uitstroom van leerlingen van de afdeling Praktijkonderwijs van het Baanderherencollege, is sterk afhankelijk van de exameneisen voor de Entree-opleiding. Hetzelfde geldt voor het toelatingsbeleid bij ROC en AOC als het gaat om toelating van leerlingen tot opleidingen op niveau 2. Ondanks die veranderingen slaagt het PrO om oplossingen, passend bij de leerling, aan te blijven bieden. 

Uitstroom naar werk is afhankelijk van de regionale economische situatie. Een aantrekkende economie, met name in de bouw, kan daar verandering in brengen.

Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 17 december 2014 is het laatste onderzoek van het Baanderherencollege Praktijkonderwijs door de inspectie geweest.

In haar 'Rapport van Bevindingen, Kwaliteitsonderzoek' van 16 maart 2015 geeft de inspectie aan:

"(...) Onze conclusie voor het praktijkonderwijs van het Baanderheren College is als volgt: Op basis van het onderzoek kennen wij aan de afdeling het basisarrangement toe omdat zowel de opbrengsten alsook de kwaliteit van het onderwijsproces op de onderzochte onderdelen van voldoende niveau is. Dit betekent dat wij op dit moment geen reden hebben om het toezicht te intensiveren.

Wij hebben geen tekortkomingen in de naleving van de gecontroleerde wettelijke voorschriften vastgesteld.(...)"

Terug naar boven