Jacob-Roelandslyceum

Grote Beemd 3 5281 CC Boxtel

Schoolfoto van Jacob-Roelandslyceum

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingen op onze school voelen zich veilig en gerespecteerd. Dat is een belangrijke voorwaarde om te komen tot goede prestaties. Onze leerlingen weten bovendien waar zij terecht kunnen. Een goede mentor helpt de leerling waar nodig. Als extra begeleiding nodig is, kunnen leerlingen naar (optionele) verdiepingsuren en/of extra studiecoaching. Binnen het onderwijsprogramma wordt ruimte geboden om keuzes te maken. Hierdoor wordt de invloed van de leerling op het eigen leerproces vergroot. Deze invloed zou onze leerling graag uitgebreid zien naar de meer organisatorische aspecten van het JRL, zoals o.a. de roostering. Dit jaar zijn hiertoe al de eerste investeringen gedaan door versterking van de leerlingenraad en door leerlingen te betrekken in de werving van hun eigen afdelingsleider.


Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Uit alle tevredenheidsonderzoeken blijkt dat de veiligheid op het JRL hoog wordt gewaardeerd. Leerlingen voelen zich veilig op het JRL. De veiligheid op het JRL heeft dan ook voortdurend de aandacht in de mentorlessen en in de vaklessen. In de mentormethodes wordt ruim aandacht besteed aan pesten. Omdat we een innovatieve school zijn waar al meer dan acht jaar met laptops gewerkt wordt, is er al jarenlang aandacht voor mediawijsheid en digitaal pesten. Hiertoe is een leerlijn ontwikkeld die loopt van leerjaar 1 t/m leerjaar 4.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders willen graag het beste onderwijs voor hun kind. Het onderwijs verandert bovendien. Ouders willen daarover goed op de hoogte worden gehouden. De ouders van het Jacob-Roelandslyceum (JRL) tonen zich hierin kritischer dan ouders uit de rest van Nederland. Voor onze school is het dan ook belangrijk om ouders te betrekken bij de interne kwaliteitszorg van het JRL. We organiseren dit door het inrichten van klankbordgroepen en afname van de tevredenheidsonderzoeken. Hierin zien wij een stijgende lijn in de waardering t.a.v. eerdere jaren. Daarnaast geven de ouders een hoge waardering voor de sfeer en de veiligheid op onze school.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven