Baanderherencollege vmbo

Baanderherenweg 2 5282 RJ Boxtel

  • Het gebouw is ruim van opzet, brede gangen, grote en lichte lokalen met veel kunst in en om het gebouw
  • Modern van opzet, grote overdekte fietsenstalling en een ruime buitenplaats kenmerkt de leerlingingang
  • Een gezond kantineaanbod, alcohol- en rookvrij, gescheiden drink- en spoelwatervoorziening en warmte op zonne-energie; een 'groene en gezonde' school.
  • Schoolfoto van Baanderherencollege vmbo
  • Schoolfoto van Baanderherencollege vmbo

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Baanderherencollege baseert de beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op het schooladvies van de basisschool dat voor 1 maart wordt vastgesteld. Indien het schooladvies naar aanleiding van het resultaat van de centrale eindtoets of een andere toegestane eindtoets wordt gewijzigd dan baseert de school de beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op dat gewijzigde schooladvies.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Wij streven in de onderbouw naar een zo hoog mogelijke doorstroom. Dat wil zeggen dat we je niet graag laten zitten maar met je in gesprek gaan of een andere leerweg of een ander profiel niet beter bij je past. Vandaar dat de onderbouwdoorstroom 100% of dicht daarbij zit.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Jouw diploma geeft ook ons een goed gevoel, we helpen je dus graag. In het jaar 2021 hebben we zowel bij vmbo-B, vmbo-K als vmbo-T een slagingspercentage van 100%. Tijdens je schooltijd op het Baanderherencollege helpen we je zo goed als mogelijk door gerichte extra ondersteuning in een aantal kernvakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde. Ook voor andere vakken is dat veelal mogelijk.

Jouw succes wordt niet bepaald in het examenjaar alleen. Een goede loopbaanoriëntatie en begeleiding geeft je de mogelijkheid om de juiste vakken te kiezen met de mogelijkheid op een diploma, een vervolgstudie en werk.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De getoonde cijfers geven over de laatste jaren een beeld dat het Baanderherencollege met de examencijfers steeds boven of in de buurt van het landelijk gemiddelde zit. In het laatste examenjaar, 2018-2019 is dit opnieuw zo.

In de tabel met de gegevens van de aparte vakken zie je flinke verschillen, naar boven en naar beneden, met name bij de beroepsgerichte vakken. Omdat er voor onze leerlingen zo veel als kan op maat gewerkt wordt zijn er heel veel verschillende vakkenpakketten mogelijk. Daardoor zijn er examenvakken waar soms maar twee of drie leerlingen aan mee doen, een goed of slecht cijfer voor één van die kandidaten heeft dan meteen een grote uitwerking.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

In de tabel doorstroom van het VMBO-T (MAVO) is te zien dat er relatief meer leerlingen na hun examenjaar naar het MBO gaan en relatief minder naar een andere vorm van voortgezet onderwijs. Dit verschil is te verklaren doordat wij een sterke samenwerking hebben met het Jacob Roelandslyceum, onze zusterschool in Boxtel voor HAVO-VWO. Wij proberen jou zo snel als duidelijk is op de juiste leerroute te krijgen. In leerjaar één en twee is het goed mogelijk om door te stromen vanuit onze VMBO-T (of MAVO)-klassen naar onze zusterschool zodat je niet hoeft te wachten tot aan leerjaar vier om naar de HAVO door te stromen.

Bij de doorstroom naar het MBO valt op dat ten opzichte van de landelijke gegevens veel van onze leerlingen in dezelfde MBO-stroom blijven. We leiden daaruit af dat onze begeleiding naar een juist vakkenpakket en juiste studierichting op het vervolgonderwijs voor de meeste leerlingen een succes is.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Gegevens die binnenkomen over leerlingen die zijn doorgestroomd naar het MBO en het HAVO zijn voor ons van belang. Ook de reacties vanuit het beroepenveld, bijvoorbeeld opmerkingen naar aanleiding van de stages, geven ons informatie om het beleid zo nodig bij te stellen. Ook onze raad van advies geeft ons enkele malen per jaar feedback op ons beleid en onze resultaten.
Als bijlage vindt u het inspectieonderzoek naar kwaliteit.

Terug naar boven