Baanderherencollege vmbo

Baanderherenweg 2 5282 RJ Boxtel

  • Het gebouw is ruim van opzet, brede gangen, grote en lichte lokalen met veel kunst in en om het gebouw
  • Modern van opzet, grote overdekte fietsenstalling en een ruime buitenplaats kenmerkt de leerlingingang
  • Een gezond kantineaanbod, alcohol- en rookvrij, gescheiden drink- en spoelwatervoorziening en warmte op zonne-energie; een 'groene en gezonde' school.
  • Schoolfoto van Baanderherencollege vmbo
  • Schoolfoto van Baanderherencollege vmbo

Profielkeuze

Toelichting van de school

Landelijk is er veel aandacht voor de mogelijkheden in de technische sector. Eigenlijk is het zo dat met een goed technisch profiel, of dat nu zit in de Basis-, de Kader- of de Theoretische richting (MAVO), je vrijwel gegarandeerd een goede plek hebt op de arbeidsmarkt. Je kans op werk in die richting is heel erg groot. Omdat het Baanderherencollege goed ingerichte techniekafdelingen heeft met sterke opdrachten die vaak rechtstreeks in de maatschappij worden uitgevoerd is techniek al jarenlang 'hot'. Ongeveer de helft van onze leerlingen kiest die richting en heeft met een goede vervolgopleiding een grote kans op werk. Basisscholen kunnen met hun groep acht leerlingen al terecht op onze technische afdelingen en gaan aan de slag onder leiding van onze eigen derdejaars leerlingen.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan gaat in op onze slogan "je telt mee op het BHC". Speerpunten in het plan zijn: je wordt gekend (medewerkers kennen jou), we helpen met je loopbaanoriëntatie (wat is je talent, wat is je ambitie, waar ligt je passie) en wij zijn de vmbo-specialist. In het plan wordt ook aangegeven waarom wij veiligheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheid belangrijk vinden en hoe wij dat terug willen zien in u, in jou en onszelf.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Maatwerk voor elke leerling komt onder meer tot uiting doordat je regelmatig kunt doorstromen naar een andere leerweg. Het ondersteuningsplan zorgt voor onze koers zodat jij en de andere leerlingen de juiste aandacht en de juiste begeleiding krijgt. We voeren met je enkele malen per jaar een schoolloopbaangesprek; talenten, wensen, dromen, ambities, inzet en mogelijkheden leiden tot een toekomstbeeld. Als je meer aandacht nodig hebt om je schoolloopbaan goed te doorlopen krijg je een individueel handelingsplan waarin we met je afspraken maken over extra ondersteuning.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven