Metameer jenaplan Boxmeer

Stationsweg 5 5831 CR Boxmeer

  • Schoolfoto van Metameer jenaplan Boxmeer
  • Schoolfoto van Metameer jenaplan Boxmeer
  • Schoolfoto van Metameer jenaplan Boxmeer
  • Schoolfoto van Metameer jenaplan Boxmeer
  • Schoolfoto van Metameer jenaplan Boxmeer

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Uit de meerjaren-analyse blijkt dat veel meer leerlingen dan landelijk gemiddeld een hoger diploma behalen dan het basisschooladvies.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Al onze leerlingen stromen onvertraagd door de onderbouw. Wij bieden onze leerlingen twee jaar de kans om een hoger niveau te proberen. Leerlingen van verschillende niveaus zitten bij elkaar in de klas en kunnen per vak op een hoger niveau werken. Ook in de bovenbouw ligt het doorstroomcijfer boven het landelijk gemiddelde. Er zijn leerlingen die na het behalen van een diploma een jaar extra komen voor een diploma op een hoger niveau.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

We zijn trots  op onze hoge slagingspercentages. De slagingspercentages zijn al jarenlang bovengemiddeld hoog.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers van onze leerlingen liggen op of boven het landelijk gemiddelde. Het gemiddelde cijfer voor het centraal eindexamen bij vmbo-basis en vmbo-kader behoort tot de 10% beste prestaties van Nederland.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De doorstroming naar het vervolgonderwijs in het mbo is uitstekend. Ook stromen er leerlingen van de theoretische leerweg van het vmbo door naar het havo.
Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie concludeert dat Metameer goed zicht en grip heeft op de kwaliteit van het onderwijs. Het stelsel van kwaliteitszorg draagt hier op overtuigende wijze aan bij en er heerst een goede professionele kwaliteitscultuur. In het kader van het verificatieonderzoek is de standaard 'zicht op ontwikkeling en begeleiding' onderzocht. De inspectie heeft vastgesteld dat Metameer jenaplan op overtuigende wijze er voor zorgt dat leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. Docenten en mentoren kennen hun leerlingen goed, maken gebruik van beschikbare gegevens, bieden ondersteuning en betrekken leerlingen actief bij het evalueren van hun ontwikkeling.

Terug naar boven