Metameer jenaplan Boxmeer

Stationsweg 5 5831 CR Boxmeer

  • Schoolfoto van Metameer jenaplan Boxmeer
  • Schoolfoto van Metameer jenaplan Boxmeer
  • Schoolfoto van Metameer jenaplan Boxmeer
  • Schoolfoto van Metameer jenaplan Boxmeer
  • Schoolfoto van Metameer jenaplan Boxmeer

Profielkeuze

Toelichting van de school

Onze vmbo-leerlingen kiezen voor het beroepsgerichte programma Dienstverlening & Producten. Hiermee kunnen de leerlingen doorstromen naar alle mbo-opleidingen of naar het havo.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het schoolplan 'Bouw wie je bent 2019-2023' vindt u de hoofdlijnen van het beleid voor de komende jaren. Onze hoofdambitie van 'brede ontwikkeling in een krachtige regionale school' hebben we uitgewerkt in drie ambities: zelfverantwoordelijk leren stimuleren, lerende organisatie verstevigen en partnerschappen intensiveren.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Metameer heeft een uitgebreid mentoraat met veel aandacht voor zowel de cognitieve, de sociaal-emotionele als de persoonlijke ontwikkeling. In het gehele begeleidingsproces neemt de driehoek ‘leerling-ouder-school’ een voorname plek in. Het ondersteuningsprofiel beschrijft onze visie op ondersteuning , wat wij aan ondersteuning bieden en wie welke rol speelt bij de begeleiding en ondersteuning van onze leerlingen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven