Elzendaalcollege Boxmeer

Bilderbeekstraat 27 5831 CW Boxmeer

  • Dit is onze onderbouwlocatie.
  • Wij bieden een veilige, vertrouwde en innoverende leeromgeving waarbij onze leerlingen alle aandacht krijgen die ze nodig hebben.
  • In de sportklas wordt kennisgemaakt met nieuwe sporten en wordt aandacht besteed aan o.a. samenwerken, hulpverlenen en leiding geven.
  • Buiten de lessen worden er geregeld culture activiteiten georganiseerd. Zoals de spetterende voorstelling Extravaganza!
  • Dit is onze locatie voor de bovenbouwleerlingen.

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Om succesvol bij te dragen aan het realiseren van de maatschappelijke opdracht en de uitgangspunten en het onderwijskundig beleid te realiseren, stelt het Elzendaalcollege een aantal ambities voor de komende jaren. Hiermee geeft de school richting gegeven aan het gewenste ontwikkelpad tot 2027.

Dit zijn de collectieve ambities van het Elzendaalcollege:

  • Leren voor het leven
  • Samen ontdekken
  • Samen verantwoordelijk

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Elzendaalcollege hecht veel waarde aan een goede zorgstructuur. In het zorgplan staat omschreven hoe uitvoering wordt gegeven aan de zorgplicht van de school. De school spant zich in om ervoor te zorgen dat degenen die zijn betrokken bij de (specifieke)zorg, hun vaardigheden en kennis op peil houden middels scholing. De kwaliteit van de geboden zorg wordt voortdurend geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.
 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven