Wellantcollege Chr. vmbo Boskoop

Zijde 105 2771 EV Boskoop

Schoolfoto van Wellantcollege Chr. vmbo Boskoop

Tevredenheid leerlingen Toelichting

Toelichting van de school

Wij werken intensief samen met onze leerlingen om de schoolperiode tot een mooie periode voor hen allen te maken. Dit doen wij op verschillende manieren, zo hebben wij een leerlingenraad, is er in de mentorles aandacht voor omgang met elkaar en bespreken wij diverse onderwerpen met onze leerlingen die bij kunnen dragen tot een beter schoolklimaat. Ieder jaar nemen we bij de leerlingen een enquête af. De sfeer en veiligheid worden met een ruim voldoende beoordeeld, we werken hier voortdurend aan. De mentor heeft hierbij samen met de leerling een belangrijke rol.

Drie jaar geleden (2016-2017) zijn wij gestart met het mentorhalfuur, dit betekent dat de leerlingen elke dag een half uur met de mentor op hun rooster hebben staan. Dit halfuur wordt ingezet om:

- leerlingen te helpen plannen

- het bespreken van resultaten

- het begeleiden van het groepsproces

- het bespreken van het welbevinden van de leerling in individuele gesprekken.

Wanneer u de tevredenheid van de leerlingen bekijkt dan ziet u een lichte stijging bij de GT-leerlingen en een (lichte) daling bij de BB- en KB leerlingen. We zien in de landelijke vergelijking dat leerlingen kritischer worden, wat in de huidige maatschappij nodig is. Aankomend jaar gaan wij kijken hoe wij gebeurtenissen uit het nieuws zichtbaarder maken in het onderwijsproces.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2019-2020? Toelichting

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren? Toelichting
Weergave

Tevredenheid ouders toelichting

Toelichting van de school

Tevredenheid van ouders en leerlingen is voor ons cruciaal. Daarom overleggen we met zowel de ouder- als de leerlingenraad. Daarnaast hebben wij een actieve ouderadviescommissie, deze vergadert zes maal per jaar en denkt actief mee over verschillende thema's die bij ons op school spelen. De Ouderadviescommissie is een adviesorgaan die wij als school graag raadplegen en meenemen in onze visie. De afgenomen enquête van ouder(s)/verzorger(s) geeft aan dat zij tevreden zijn over de veiligheid, de sfeer en respectvolle omgang van docenten naar leerlingen. De rol van de mentor wordt goed beoordeeld met een 8,4 en wij kunnen met trots zeggen, dat de ouders ons zouden aanbevelen bij andere ouders (8,4) en ouders vinden dat wij interesse kunnen opwekken bij de leerling voor de lesstof, wij maken de lesstof uitdagend en begrijpelijk voor onze leerlingen.

Doordat wij een kleinschalige school zijn is het contact met en door ouders laagdrempelig en voelt iedereen zich gehoord en gezien.

Weergave

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Terug naar boven