Wellantcollege Chr. vmbo Boskoop

Zijde 105 2771 EV Boskoop

Schoolfoto van Wellantcollege Chr. vmbo Boskoop

Schooladvies en plaatsing toelichting

Toelichting van de school

Leerlingen worden in het eerste jaar geplaatst in een klas met het basisschooladvies. Gedurende de eerste twee jaar monitoren wij de leerlingen en krijgen leerlingen de kans om een vak op een hoger niveau te doen. Van leerjaar 2 naar leerjaar 3 wordt een definitieve keuze voor op- of afstroom gemaakt. Ook kan het voorkomen dat een leerling in een leerweg zit en sommige vakken op een hoger niveau doet.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Leerlingen verblijven in de meeste gevallen 4 jaar op onze school. We streven ernaar om in de onderbouw niet te doubleren. Bij het indelen van leerlingen in de leerwegen in leerjaar 3 zit gemiddeld 10% van de leerlingen op een hoger niveau dan het basisschooladvies. Wij doen er alles aan om je tijd op school niet langer te laten duren dan nodig is. (Bijna) Alle leerlingen die examen deden, slaagden zonder vertraging. Onder andere doordat wij examentraining aanbieden, zo begin je goed voorbereid aan je examen en heb je maximaal kans op succes.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw? Toelichting
Weergave

Bron

Slaagpercentage Toelichting

Toelichting van de school

In de afgelopen jaren heeft onze school altijd tussen de 90% en 100% geslaagden afgeleverd. Dit is op of zelfs boven het landelijk gemiddelde.Tijdens de (school)examen periode worden de leerlingen intensief begeleid door hun docenten. De laatste jaren hebben we specifieke examentraining een steeds nadrukkelijker plek gegeven in de lessen. Hierdoor zijn de leerlingen beter voorbereid op het examen. De resultaten voor het schooljaar 2016 - 2017 hebben aangetoond dat intensieve begeleiding resultaat heeft, we scoorden 100% geslaagden.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd? Toelichting
Weergave

Bron

Examencijfers toelichting

Toelichting van de school

De examencijfers van onze school wijken nauwelijks af van het landelijk gemiddelde. De resultaten van het schooljaar 2015 - 2016 liggen de resultaten voor Basis en GL/TL net boven het landelijk gemiddelde. De Kader-leerlingen scoren nagenoeg hetzelfde als het landelijk gemiddelde.

De eindexamencijfers van schooljaar 2016 - 2017 liggen bij de Basis-, kader- en de Gemengde leerweg allemaal boven de gestelde locatie norm. Hiernaast hebben we een 100% slagingspercentage. Een prestatie waar de leerlingen en het team Boskoop trots op is.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school? Toelichting

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs bezoekt ieder jaar meerdere scholen van Wellantcollege. De bevindingen uit deze onderzoeken worden met het bestuur van Wellantcollege gedeeld in een Jaarlijks gesprek. De indicator externe evaluatie geeft de laatste stand van zaken weer.

Terug naar boven