Wellantcollege Chr. vmbo Boskoop

Zijde 105 2771 EV Boskoop

Schoolfoto van Wellantcollege Chr. vmbo Boskoop

Profielkeuze toelichting

Toelichting van de school

Wij zijn een 'groen' vmbo, hierbinnen is aandacht voor moderne groene vakken, zoals Groene vormgeving en verkoop, Groene productie, Tussen productie en verkoop, vergroening stedelijke omgeving en groene vormgeving en verkoop. Deze vakken zijn gebundeld in het nieuwe examenprogramma profiel Groen. Onze profiel- en sectorkeuze staat hierdoor op 100% groen. In de leerjaren 1 & 2 geven wij de 'groene vakken' in carrousel vorm, hierbij leg je in blokken van zes weken de basis van de afzonderlijke vakken die hierboven genoemd zijn. Naast de groene vakken volg je in de carrousel ook andere thema's, die je breed kennis laten maken met de mogelijkheden binnen een eventuele vervolgopleiding. Leerlingen die hun diploma hebben behaald stromen door naar diverse mbo-opleidingen. Hierbij kun je denken aan een 'groene' mbo-opleiding, maar ook opleidingen als Techniek en Zorg komen veel voor.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave

Bron

Het schoolplan Toelichting

Toelichting van de school

In het locatieplan is beschreven welke doelstellingen Wellantcollege Boskoop heeft. Deze zijn gebaseerd op de ontwikkelingen die gaande zijn en zijn onderdeel van de kwaliteitszorgcyclus.

Alle scholen van Wellantcollege maken één locatieplan, waarin de KSF'en zijn terug te vinden. Dit locatieplan beschrijft specifiek de situatie voor Wellantcollege Chr. vmbo Boskoop.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen Toelichting

Toelichting van de school

In het school ondersteuning profiel (SOP) beschrijft Wellantcollege Boskoop hoe de school met zorgleerlingen omgaat en hoe het contact met de ouders wordt geregeld. Wij geven hiermee inzicht in de voorzieningen die ingezet worden voor een deskundige begeleiding van onze leerlingen. Daarnaast hebben wij een regionaal school ondersteuningsplan hierin staat beschreven hoe wij de zorg vormgeven op regionaal niveau in samenwerking met andere scholen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven