Het Twickel College Borne

Welemanstraat 51 7622 HB Borne

Schoolfoto van Het Twickel College Borne

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Twickel College Borne daagt leerlingen uit om in een veilige omgeving kennis en vaardigheden op te doen. Het ontwikkelen van de 21ste-eeuwse vaardigheden is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Naast de reguliere lessen zijn er projectweken waarin leerlingen klas- en vakoverstijgend werken. Voorbeelden van projecten zijn ‘beweging’, ‘duurzaamheid’ en ‘verleidingen’. Leerlingen leren door te ervaren en te ontdekken, zowel binnen als buiten de school. Tijdens het flexuur dagen we onze leerlingen uit om eigen keuzes te maken en uit te vinden wat bij hen past. Iedere zes weken maken zij een keuze op het gebied van o.a. kunst, sport of techniek.

Alle leerlingen werken met een laptop. Naast boeken en werkboeken biedt de laptop mogelijkheden om gebruik te maken van moderne onderwijsmiddelen. Daarnaast helpt de laptop om het onderwijs te personaliseren.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het eerste niveau is de ondersteuning van de mentor met de vakdocenten. De mentor heeft een direct en laagdrempelig contact met de leerling en de ouders.  

Het tweede niveau betreft de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze begeleiding wordt gegeven door specialisten zoals de leerlingbegeleider, ondersteuningsfunctionaris, ondersteuningscoördinator en dyslexie coördinator. Zij ondersteunen de leerlingen bij hun onderwijskundige of sociaal emotionele hulpvragen.  

Het derde niveau betreft leerlingen met een complexe, intensieve ondersteuningsvraag. We gaan in overleg met ouders, leerling, ondersteuningsfunctionaris, mentor en orthopedagoog om samen te onderzoeken welke vorm van onderwijs en ondersteuning, intern of extern passend is. De leerling kan met toestemming van ouders besproken worden in het Zorg Advies Team (ZAT).

Meer informatie is te vinden op de website van het samenwerkingsverband.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven