Het Twickel College Borne

Welemanstraat 51 7622 HB Borne

Schoolfoto van Het Twickel College Borne

In het kort

Toelichting van de school

Het Twickel College Borne is een onderbouwlocatie voor leerlingen die kiezen voor het vmbo, havo of atheneum. Gedurende de eerste twee leerjaren volgen leerlingen onderwijs binnen een kleinschalige leeromgeving. Dit is een prettige en veilige opstap richting de bovenbouw. Leerlingen voelen zich in Borne snel vertrouwd en worden gezien. De mentor heeft een belangrijke rol in de begeleiding. De lijntjes met ouder(s)/verzorger(s) zijn kort. Met een team van ongeveer 45 medewerkers, docenten en onderwijsondersteunend personeel, dragen we zorg voor onze leerlingen. Wij zijn experts in de onderbouw. Persoonlijke aandacht, maatwerk en betekenisvol onderwijs zijn de pijlers van ons onderwijs.

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig
  • Persoonlijke aandacht
  • Maatwerk
  • Betekenisvol
  • Eigentijds

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b/k/(g)t
  • vmbo-b / vmbo-k
  • vmbo-(g)t / havo

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
328

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven