Staring College

Herenlaan 2 7271 NR Borculo

Schoolfoto van Staring College

In het kort

Toelichting van de school

Dichter bij de leerling!

Het Staring College is een openbare school voor voortgezet onderwijs met lwoo, vmbo, havo, atheneum- en gymnasiumonderwijs voor alle leerlingen ongeacht ras, herkomst, geloof en seksuele geaardheid. Het Staring College biedt leerlingen een stimulerende omgeving om samen te werken aan de ontplooiing van hun talent en individuele kwaliteiten.
Het Staring College heeft drie locaties, één in Lochem en twee in Borculo. Op de locatie aan de Beukenlaan wordt op alle niveau's onderwijs in leerjaar 1 en 2 aangeboden en leerjaar 3 en 4 vmbo-g+. Op de locatie aan de Herenlaan zijn leerjaar 3 en 4 van het vmbo- basis en kader gehuisvest.

Kenmerken van de school

  • Openbaar
  • Opleiding tot vakmanschap!
  • Kleinschalig!
  • Dichter bij de leerling!

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-b
  • vmbo-k

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
114

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven