Marne college

Schoolstraat 1 8701 DX Bolsward

  • Schoolfoto van Marne college
  • Schoolfoto van Marne college
  • Schoolfoto van Marne college
  • Schoolfoto van Marne college
  • Schoolfoto van Marne college

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Op het Marne college zitten de leerlingen in vergelijking met de landelijke cijfers iets vaker in een onderwijsstroom die ligt boven het schooladvies van de basisschool. Dit past in ons beleid om leerlingen de kans te bieden een hoger onderwijsniveau te behalen.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het Marne college scoort de afgelopen jaren een doorstroompercentage van ca 97% in de onderbouw; daarmee scoort het Marne college boven de norm die de inspectie hanteert. Het bovenbouwsucces is bij twee afdelingen voldoende; bij twee afdelingen (havo en gt) scoren we nog onder de norm; er is inmiddels een verbeterplan in werking gezet om deze indicator voldoende te krijgen.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het Marne college scoort de afgelopen jaren onder de benchmark; de resultaten laten de afgelopen jaren wel een stijgende lijn zien, waardoor het verschil met de benchmark gering is.

   

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Op drie afdelingen (gt, havo en vwo) scoren we de laatste jaren op of iets onder het landelijk gemiddelde; het streven is om tenminste op het landelijk gemiddelde uit te komen. In dat kader is de school gestart met een traject van onderwijsvernieuwing.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Het overgrote deel van onze leerlingen vervolgt het onderwijs op het niveau dat past bij hun vooropleiding. 
Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het onderwijs van alle afdelingen, uitgezonderd de havo, voldoet aan de kwaliteitseisen van de onderwijsinspectie. Voor de afdeling havo is inmiddels een verbetertraject ingezet.

Terug naar boven