Melanchthon Business School

Wilgenlei 2 B 2665 KN Bleiswijk

  • Nieuw transparant gebouw met veel ruimte rondom het gebouw.
  • Modern en goed ingericht lokaal met veel mogelijkheden voor practica.
  • Hart van de school
  • Modern en goed ingericht lokaal met veel mogelijkheden voor practica.
  • Schoolfoto van Melanchthon Business School

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Melanchthon Business School biedt plaats aan leerlingen met een vmbo-advies, bl tot en met gl, maar leerlingen met een gl-/havo of havo-advies zijn ook welkom. Wij hebben namelijk het Groene Lyceum in huis. Een alternatieve, competentiegerichte leerroute, met perspectief op doorstroom naar het hoger beroepsonderwijs.

Dit is een route waarbij het diploma gemengde leerweg én het diploma mbo niveau 4 wordt behaald.

Voor leerlingen die nieuwsgierig, ondernemend en sociaal vaardig zijn. Die niet alleen maar theoretisch bezig willen zijn, maar ook graag via praktische opdrachten willen leren. Inmiddels studeren veel leerlingen op het hbo die via deze leerroute hun vooropleiding op MBS hebben gehad.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het motto van Melanchthon is dat wij het beste in de leerling naar boven halen. Uit de cijfers blijkt dat de Business School dat inderdaad doet. Leerlingen worden door ons op de voet gevolgd en door het contact met de ouders zo direct mogelijk te houden, proberen wij te voorkomen dat een leerling op welk gebied dan ook uitvalt. Wanneer hulp geboden moet worden, doen wij dat bijvoorbeeld door het aanbieden van huiswerkbegeleiding en ondersteuningsroosters of externe coaches . Op deze manier wordt "blijven zitten" tot een minimum beperkt.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

MBS kent een hoog slagings %. Gemiddeld over vijf jaar is dit ruim 97%.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Wij proberen kansverrijkend te werken; vaak lukt het ons een leerling op een hoger niveau te laten slagen dan het basisschooladvies aangaf. Wij zijn blij met het constante beeld dat onze cijfers laten zien, maar wij zijn altijd op weg naar nog mooiere resultaten. Vak op een hoger niveau examineren is soms mogelijk

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De meeste leerlingen van ons stromen door naar het middelbaar beroepsonderwijs. Zij volgen opleidingen in de economische, technische, groene of verzorgende sector. Na MBS is het mogelijk om naar elk mbo door te stromen. 

Vanuit de gemengde leerweg gaan leerlingen ook naar de havo. Vanaf het schooljaar 2017 zijn de eerste leerlingen van het Groene Lyceum ingestroomd naar het hoger beroeps onderwijs.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Laatste inspectiebezoek: MBS heeft een basisarrangement (voldoende op alle indicatoren van het toetsingskader) van de inspectie per 1/3/2017.

Terug naar boven