Melanchthon Business School

Wilgenlei 2 B 2665 KN Bleiswijk

  • Nieuw transparant gebouw met veel ruimte rondom het gebouw.
  • Modern en goed ingericht lokaal met veel mogelijkheden voor practica.
  • Hart van de school
  • Modern en goed ingericht lokaal met veel mogelijkheden voor practica.
  • Schoolfoto van Melanchthon Business School

Profielkeuze

Toelichting van de school

Vanaf cursus 19-20 is er voor ALLE bl-/kl- en gl-leerlingen de keus tussen twee profielen ('Groen' + 'Dienstverlening & Producten'). 

Voor beide profielen is uitstroom naar elke mbo-opleiding mogelijk! Met een gl-opleiding ben je zelf (onder voorwaarden) toelaatbaar tot het havo.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

MBS kent en breed onderwijsaanbod met uitstroom in de profielen Groen en Dienstverlening & Producten. Daarnaast kent MBS de HGL-opleiding naar het HBO voor leerlingen met een gl/tl/havo-advies. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De MBS is een reguliere school. De bijlage op deze pagina geeft meer info over de (on)mogelijkheden (zorg) op MBS.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven