Pius X-College

Tuinstraat 1 (Postbus 169 5530 AD) 5531 GK Bladel

Schoolfoto van Pius X-College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het beleid van het Pius X-College is bij plaatsing dat het basisschool advies leidend is. Wij streven er naar om elke leerling op de juiste plek te krijgen. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

We streven ernaar om alle leerlingen op het niveau te brengen dat van hen mag worden verwacht zonder vertraging of schooluitval. Daarbij hebben we speciaal aandacht voor het rendement van elke les. Door middel van onderling lesbezoek besteden we hier systematisch aandacht aan.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

We streven naar de volgende slagingspercentages: KB 100%; GT 98%; Havo 96%; VWO 94%. Voor het Praktijkonderwijs streven we naar een uitstroom van 50% met Niveau 1 of Branchecertificaat.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De discrepantie tussen de cijfers van het schoolexamen en die van het centraal examen overschrijdt nergens de marge ‘matig’ zoals door de onderwijsinspectie gedefinieerd. Alle vakken die een centraal examen kennen sluiten het examenjaar af met een gerichte examentraining van tenminste twee weken. Over de gehele linie van de school liggen de gemiddelde examencijfers jaar in en oud boven het landelijk gemiddelde.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Jaarlijks is er een terugkoppeling vanuit de vervolg-opleidingen en onze leerlingen presteren daar naar behoren. We zienn een tendens dat met name veel vwo-leerlingen doorstromen naar het HBO. Ons streven is om 80% van de vwo-leerlingen door te laten stromen naar het wetenschappelijk onderwijs. 
Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Ons onderwijsprogramma is gericht op het voorbereiden van de leerlingen op een plaats op de arbeidsmarkt. Veel jongeren vinden via onze school een werkplek. Onze leerlingen stromen uit naar betaalde arbeid, sociale werkvoorziening of dagbesteding (een enkeling), maar de meeste leerlingen gaan naar een vervolgopleiding zoals Entree.

Hoeveel leerlingen behalen een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Zie toelichting en overzicht bij onderdeel 'Behaalde diploma's'.
Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Zie bijgevoegde bijlages

Terug naar boven