Pius X-College

Tuinstraat 1 (Postbus 169 5530 AD) 5531 GK Bladel

Schoolfoto van Pius X-College

Profielkeuze

Toelichting van de school

Binnen de afdeling vmbo van de gemengde/theoretische leerweg kiest ongeveer de helft van de leerlingen in leerjaar drie voor een programma van de gemengde leerweg. Leerlingen volgen 6  uur in de week het beroepsgerichte vak. Binnen de theoretische leerweg is ook nog een groep  van plm 25 leerlingen die het Anglia-programma Engels volgt, mede met het oog op de vlotte doorstroom naar Havo. Deze leerlingen hebben ook allemaal een zevende vak.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Met het oog op passend onderwijs heeft ook het Pius X-College een ondersteuningsprofiel opgesteld. Voor de afdeling Praktijkonderwijs en voor het VMBO-HV-onderwijs zijn afzonderlijke profielen opgesteld.  Belangrijk onderdeel van elk profiel zijn de ondersteuningsvoorzieningen die we als brede streekschool hebben ingericht. Naar docenten toe spelen IB-coaches een belangrijke rol. Naar leerlingen en ouders toe is het OPP (Ontwikkelingsperspectief) een belangrijk instrument. Uiteraard moet ons ondersteuningsplan gelezen worden in het verlengde van het brede ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband waar onze school deel van uitmaakt.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven