Pius X-College

Tuinstraat 1 (Postbus 169 5530 AD) 5531 GK Bladel

Schoolfoto van Pius X-College

Profielkeuze

Toelichting van de school

Binnen de afdeling van de gemengde/theoretische leerweg kiest ongeveer de helft van de leerlingen in leerjaar drie voor een programma van de gemengde leerweg. Leerlingen volgen 6  uur in de week het beroepsgerichte vak. Binnen de theoretische leerweg is ook nog een groep  van plm 25 leerlingen die het Anglia-programma Engels volgt, mede met ook op de vlotte doorstroom naar Havo. Deze leerlingen hebben ook allemaal een zevende vak.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Schoolplan van het Pius X-College is gemaakt voor de periode 2016-2020. Het geeft in hoofdlijnen weer wat de activiteiten, werkzaamheden zijn, die op het Pius X-college verricht worden. Deze activiteiten vloeien in hun beschrijving voort uit de doelstellingen die de school en zijn medewerkers trachten te bewerkstelligen. Tevens wordt in het plan aangegeven welke ontwikkelingen gaande zijn of op termijn in gang worden gezet.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Met het oog op passend onderwijs heeft ook het Pius X-College een ondersteuningsprofiel opgesteld. Voor de afdeling Praktijkonderwijs en voor het VMBO-HV-onderwijs zijn afzonderlijke profielen opgesteld.  Belangrijk onderdeel van elk profiel zijn de ondersteuningsvoorzieningen die we als brede streekschool hebben ingericht. Naar docenten toe spelen IB-coaches een belangrijke rol. Naar leerlingen en ouders toe is het OPP (Ontwikkelingsperspectief) een belangrijk instrument. Uiteraard moet ons ondersteuningsplan gelezen worden in het verlengde van het brede ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband waar onze school deel van uitmaakt.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven