Aeres MAVO Bilthoven

Overboslaan 15 3722 BJ Bilthoven

  • Je leert welke manier van leren het beste voor jou is. Als je dit weet, leer je makkelijker en kan leren leuk zijn.
  • Heb je begeleiding nodig bij het plannen of leren? Of heb je faalangst? Docenten zijn speciaal opgeleid om extra begeleiding te geven.
  • School moet natuurlijk wél leuk zijn! Op facebook zie je wat er voor leuks gebeurt op school.
  • Hier krijgt iedereen een kans en je leert je eigen keuzes te maken. Kies je voor extra begeleiding of juist voor een verdieping van het vak?
  • Als je je diploma hebt gehaald, kun je makkelijk doorleren. Zo kun je een mbo-opleiding gaan volgen, of doorstromen naar de havo.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Resultaten zijn gebaseerd op de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek van de LAKS Monitor 2020 zoals die is uitgezet onder vmbo-leerlingen van de school. Op het factsheet zijn snel en overzichtelijk de resultaten terug te zien op schoolniveau.

Als school hebben we de afgelopen jaren veel ingezet op het verder integreren van ICT in het programma en het is positief om te zien dat deze inzet nu ook terug te zien is in de tevredenheid van leerlingen over dit over onderwerp. Onderwerpen waar leerlingen minder tevreden over zijn, worden door de schoolleiding met de leerlingenraad besproken. Gezamenlijk gaan we het gesprek aan om te kijken hoe we als school de tevredenheid over deze onderwerpen kunnen verhogen en welke verbetermaatregelen hiervoor benodigd zijn. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2019-2020?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,2

Terug naar boven