Wolfert Lansing

Boterdorpseweg 19 2661 AB Bergschenhoek

  • Schoolfoto van Wolfert Lansing
  • Schoolfoto van Wolfert Lansing
  • Schoolfoto van Wolfert Lansing
  • Schoolfoto van Wolfert Lansing
  • Schoolfoto van Wolfert Lansing

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Vanaf 2018-2019 heeft er een cultuuromslag plaatsgevonden in de school. Deze verandering heeft ervoor gezorgd dat de leerlingen in 2020-2021 op de juiste plek zitten.

De tevredenheid bij de laatste twee onderzoeken was in de onderbouw positief en liet in de bovenbouw te wensen over. Bij de laatste tevredenheid peilingen zijn de uitkomsten spectaculair verbeterd. Vooral de uitkomsten bij 'veiligheid' scoorden erg hoog.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Vanaf 2018-2019 heeft er een cultuuromslag plaatsgevonden in de school.

Sinds januari 2019 heeft Wolfert Lansing een actieve ouderraad. Deze vertegenwoordigd alle ouders. Op de agenda staan zaken zoals: de begroting - de vrijwillige ouderbijdrage - het formatieplan e.d.

Door deze betrokkenheid zijn de uitkomsten van de ouderenquêtes zeer positief.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven