Roncalli Scholengemeenschap

Tuinderspad 6 4613 CA Bergen op Zoom

  • Schoolfoto van Roncalli Scholengemeenschap
  • Schoolfoto van Roncalli Scholengemeenschap
  • Schoolfoto van Roncalli Scholengemeenschap
  • Schoolfoto van Roncalli Scholengemeenschap

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Om in aanmerking te komen voor plaatsing op Roncalli heb je tenminste een vmbo-tl advies nodig. Mocht na aanleiding van de centrale eindtoets het basisschooladvies aangepast worden, dan volgt Roncalli dit herziene advies. Naast het basisschooladvies wordt er gekeken naar een eventuele specifieke ondersteuningsbehoefte. 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Door de eigen tempo werkwijze kan een leerling vanaf leerjaar 3 op elk tijdstip in een schooljaar overgaan naar een volgend leerjaar. Een leerling blijft op Roncalli in principe niet zitten, maar volgt zijn individuele leertraject. Omdat leerlingen dus gedurende het schooljaar verstromen, komen de resultaten van Roncalli niet helemaal overeen met die van reguliere scholen. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven