Roncalli Scholengemeenschap

Tuinderspad 6 4613 CA Bergen op Zoom

 • Schoolfoto van Roncalli Scholengemeenschap
 • Schoolfoto van Roncalli Scholengemeenschap
 • Schoolfoto van Roncalli Scholengemeenschap
 • Schoolfoto van Roncalli Scholengemeenschap

In het kort

Toelichting van de school

De Roncalli Scholengemeenschap is een rk/pc-samenwerkingsschool voor atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg. Met een vooruitstrevende onderwijsaanpak stimuleert Roncalli dat haar leerlingen naast het opdoen van benodigde kennis ook een persoonlijke ontwikkeling doormaken.  Leerlingen leren geleidelijk omgaan met zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheden, feedback en effectiviteit; vaardigheden die bepalend zijn voor succes in vervolgonderwijs en de verdere loopbaan. Roncalli heeft hierbij oog voor iedere leerling en biedt haar leerlingen een gastvrije leeromgeving. Normen en waarden, onderling respect, vertrouwen in jezelf en de ander, betrokkenheid en een persoonlijke omgang tussen leerling en docent staan hierbij centraal.

Roncalli heeft een verlengde brugperiode. De school biedt leerlingen kansen om op een hoger niveau dan het ingangsadvies uit te stromen. Om die reden zitten leerlingen met een vwo-havo-vmbo-tl-advies samen in een heterogene brugklas. Daarnaast hebben leerlingen met een vwo-advies de mogelijkheid te kiezen tussen een heterogene brugklas of de vwo/Excellent-klas. 

Kenmerken van de school

 • Dalton, eigen tempo werkwijze
 • hoog-/meer-begaafden onderwijs
 • Spaans, Cambridge Engels, JMC
 • eerder/hoger niveau examen
 • SportPLUS

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • brede brugklas
 • havo
 • atheneum

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum

Bron

Bezoek deze school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1014

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven