Mollerlyceum Bergen op Zoom

Bolwerk-Zuid 168 4611 DX Bergen op Zoom

 • Schoolfoto van Mollerlyceum Bergen op Zoom
 • Schoolfoto van Mollerlyceum Bergen op Zoom
 • Schoolfoto van Mollerlyceum Bergen op Zoom
 • Schoolfoto van Mollerlyceum Bergen op Zoom
 • Schoolfoto van Mollerlyceum Bergen op Zoom

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Hieronder kunt u zien welk schooladvies onze leerlingen vanuit de basisschool hebben ontvangen en welk onderwijs ze bij ons op school volgen. Met de 'warme overdracht' en goede contacten met het basisonderwijs proberen we de talenten van onze leerlingen zo goed mogelijk te benutten en waar mogelijk maatwerk te bieden.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In de grafieken ziet u in percentages voor onder- en bovenbouw hoe onze leerlingen doorstromen naar het niveau dat de basisschool heeft geadviseerd en of ze daarbij vertraging oplopen. Wij bieden ruime kansen om op het hoogst mogelijke niveau een diploma te behalen. Het niveau van doorstroming ligt op en boven het landelijke gemiddelde.


Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Wij spannen ons voortdurend in om onze leerlingen met optimale resultaten en zonder vertraging naar het passende diploma te leiden. Dat doen we bijvoorbeeld door:
 1. een veilig leerklimaat te bieden;
 2. onze leerlingen, passend bij hun leerbehoeften, zo goed mogelijk te ondersteunen;
 3. onze leerlingen en ouders nadrukkelijk te betrekken bij ons aanbod;
 4. ons onderwijsaanbod steeds aan te laten sluiten bij de moderne eisen;
 5. onze studieresultaten voortdurend te volgen en daar waar nodig de aanpak bij te stellen.


  Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

  Bron

  Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
  Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

  Bron

  Examencijfers

  Toelichting van de school

  In dit hoofdstuk ziet u hoe onze examencijfers zich de afgelopen drie jaar hebben ontwikkeld. Onze examencijfers van het havo en vwo wijken niet ver af van het landelijk gemiddelde. Bij enkele vakken zijn de cijfers zelfs ruim boven het landelijk gemiddelde.

  Bij het Centraal Examen in schooljaar 2020-2021 mochten leerlingen een vak wegstrepen onder de zogenaamde "duimregeling". Het resultaat van deze vakken is echter wèl mee berekend bij de indicator Resultaat Examens. Voor alle schoolsoorten heeft dit een negatieve invloed gehad op het eindresultaat.

  Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

  Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
  Weergave Examencijfers

  Bron

  Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

  Bron

  Doorstroom naar het vervolgonderwijs

  Toelichting van de school

  In dit hoofdstuk ziet u welke weg onze leerlingen na hun voortgezet onderwijs hebben gekozen. Zoals mag worden verwacht kiezen vwo-leerlingen merendeels voor het wetenschappelijk onderwijs en de havo-leerlingen voor hoger beroepsonderwijs. De grafieken geven verder een beeld van de bestemmingen voor vwo en havo afzonderlijk en de situatie na één jaar.


  Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
  Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

  Bron

  Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
  Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

  Bron

  Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
  Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

  Bron

  Wat zegt de inspectie over de school?

  Toelichting van de school

  Het Mollerlyceum wordt voortdurend intern maar ook extern geëvalueerd. Bij de externe evaluatie speelt de Inspectie van het Onderwijs een grote rol. Zij geeft onze kwaliteit weer in de opbrengstenkaart en in inspectieverslagen. Onze school geniet het vertrouwen van de Inspectie en heeft het zogenaamde basistoezicht; de Inspectie geeft daarmee aan dat de jaarlijkse analyse uitwijst dat er geen risico's zijn. U vindt in dit hoofdstuk de opbrengstenkaart van de Onderwijsinspectie. Voor aanvullende informatie bezoekt u www.onderwijsinspectie.nl

  Terug naar boven