Mollerlyceum Bergen op Zoom

Bolwerk-Zuid 168 4611 DX Bergen op Zoom

 • Schoolfoto van Mollerlyceum Bergen op Zoom
 • Schoolfoto van Mollerlyceum Bergen op Zoom
 • Schoolfoto van Mollerlyceum Bergen op Zoom
 • Schoolfoto van Mollerlyceum Bergen op Zoom
 • Schoolfoto van Mollerlyceum Bergen op Zoom

Schooladvies en plaatsing toelichting

Toelichting van de school

Hieronder kunt u zien welk schooladvies onze leerlingen vanuit de basisschool hebben ontvangen en welk onderwijs ze bij ons op school volgen. Met de 'warme overdracht' en goede contacten met het basisonderwijs proberen we de talenten van onze leerlingen zo goed mogelijk te benutten en waar mogelijk maatwerk te bieden.

Omdat de school in de laatste fase is van het afbouwen van de mavo geeft de vmbo-(g)t lijn een vertekend beeld. In het schooljaar 2019-2020 heeft het Mollerlyceum nog één mavo 4 groep.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In de grafieken ziet u in percentages voor onder- en bovenbouw hoe onze leerlingen doorstromen naar het niveau dat de basisschool heeft geadviseerd en of ze daarbij vertraging oplopen. Wij bieden ruime kansen om op het hoogst mogelijke niveau een diploma te behalen. Het niveau van doorstroming ligt op en boven het landelijke gemiddelde.


Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw? Toelichting
Weergave

Bron

Slaagpercentage Toelichting

Toelichting van de school

Wij spannen ons voortdurend in om onze leerlingen met optimale resultaten en zonder vertraging naar het passende diploma te leiden. Dat doen we bijvoorbeeld door:
 1. een veilig leerklimaat te bieden;
 2. onze leerlingen, passend bij hun leerbehoeften, zo goed mogelijk te ondersteunen;
 3. onze leerlingen en ouders nadrukkelijk te betrekken bij ons aanbod;
 4. ons onderwijsaanbod steeds aan te laten sluiten bij de moderne eisen;
 5. onze studieresultaten voortdurend te volgen en daar waar nodig de aanpak bij te stellen.


  Hoeveel leerlingen zijn geslaagd? Toelichting

  Bron

  Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd? Toelichting
  Weergave

  Bron

  Examencijfers toelichting

  Toelichting van de school

  In dit hoofdstuk ziet u hoe onze examencijfers zich de afgelopen drie jaar hebben ontwikkeld. Onze examencijfers van het havo en vwo wijken niet ver af van het landelijk gemiddelde. Bij enkele vakken zijn de cijfers zelfs ruim boven het landelijk gemiddelde.

  Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
  Weergave

  Bron

  Wat is het gemiddelde examencijfer in 2019-2020?

  Bron

  Wat zegt de inspectie over de school? Toelichting

  Toelichting van de school

  Het Mollerlyceum wordt voortdurend intern maar ook extern geëvalueerd. Bij de externe evaluatie speelt de Inspectie van het Onderwijs een grote rol. Zij geeft onze kwaliteit weer in de opbrengstenkaart en in inspectieverslagen. Onze school geniet het vertrouwen van de Inspectie en heeft het zogenaamde basistoezicht; de Inspectie geeft daarmee aan dat de jaarlijkse analyse uitwijst dat er geen risico's zijn. U vindt in dit hoofdstuk de opbrengstenkaart van de Onderwijsinspectie. Voor aanvullende informatie bezoekt u www.onderwijsinspectie.nl

  Terug naar boven