Mollerlyceum Bergen op Zoom

Bolwerk-Zuid 168 4611 DX Bergen op Zoom

  • Schoolfoto van Mollerlyceum Bergen op Zoom
  • Schoolfoto van Mollerlyceum Bergen op Zoom
  • Schoolfoto van Mollerlyceum Bergen op Zoom
  • Schoolfoto van Mollerlyceum Bergen op Zoom
  • Schoolfoto van Mollerlyceum Bergen op Zoom

Profielkeuze

Toelichting van de school

Hieronder kunt u de keus voor profielen van onze examenleerlingen zien. Naast deze profielen biedt onze school maatwerktrajecten voor leerlingen. Bijzonder maatwerktraject is 2 fase vwo. Dit houdt in dat bijzonder goede havo leerlingen in 6 jaar ook een vwo diploma kunnen behalen. Daarnaast kenmerkt de school zich doordat bijzondere vwo leerlingen in 5 jaar, dus versneld een vwo diploma kunnen behalen. Het zesde leerjaar wordt dan gebruikt als pre university jaar.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Mollerlyceum is onderdeel van de OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. binnen de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) in Tilburg. De raad van bestuur daarvan is ons bevoegd gezag en verzorgt het centrale beleid. Onze school ontwikkelt op basis van dit centrale beleid haar eigen beleid en geeft dit weer in het schoolplan. Een schoolplan kent telkens een looptijd van vier jaar, het huidige loopt van 2021 tot 2025.  

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Als een leerling zich goed voelt presteert hij ook goed. Daarom vinden wij optimale zorg en begeleiding zo belangrijk. Wij leggen dit vast in een zorgplan, dat voortdurend wordt getoetst en aangepast. De mentor speelt bij een effectieve begeleiding een grote rol. 

Verder heeft de school twee vertrouwenspersonen, leerlingbegeleiders, een ondersteuningscoördinator en een ondersteuningsadviesteam (OAT). Ook aan sociale veiligheid (denk aan pesten) besteden wij veel aandacht.

Ook als een leerling intensievere begeleiding of zorg nodig heeft, kan hij of zij rekenen op een professionele aanpak.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven