Berger SGM

Rondelaan 34 1861 ED Bergen (Noord-Holland)

Schoolfoto van Berger SGM

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingen zijn tevreden. In samenspraak met de leerlingklankbordgroepen werken wij constant aan verbetering van onderwijs en schoolklimaat.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De BSG wil graag een veilige leer- en werkomgeving bieden. Uit de tevredenheidonderzoeken blijkt dat zowel leerlingen als ouders als personeel de school als veilig ervaren. De school werkt actief aan dat veilige klimaat door er aandacht aan te besteden in de mentorlessen, het aanbieden van rots en water en door het streven naar een cultuur waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat en elkaar direct aanspreekt op zaken.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De ouders van de BSG zijn tevreden. In samenspraak met de ouderklankbordgroep werken wij steeds aan verbetering van ons onderwijs en schoolklimaat.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven