Pax junior

Akkerstraat 22 6658 XG Beneden-Leeuwen

Schoolfoto van Pax junior

In het kort

Toelichting van de schoolPax junior is een school die samen met twee scholen voor basisonderwijs en de kinderopvang het IKC (integraal Kind Centrum) vormt. Op Pax junior komen leerlingen voor het eerste en tweede leerjaar voortgezet onderwijs. Zij krijgen onderwijs in een kleinschalige schoolomgeving. Zij worden met zorg en aandacht voorbereid op het vervolg van hun schoolloopbaan op Pax vmbo of Pax havo|vwo.

Kenmerken van de school

  • Rooms Katholiek

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b/k/(g)t
  • vmbo-b / vmbo-k
  • vmbo-(g)t / havo
  • havo / vwo

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
231

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven