Over Betuwe College (OBC) Bemmel havo, vwo en tweetalig havo en vwo

De Heister 1 6681 CV Bemmel

  • Schoolfoto van Over Betuwe College (OBC) Bemmel havo, vwo en tweetalig havo en vwo
  • Schoolfoto van Over Betuwe College (OBC) Bemmel havo, vwo en tweetalig havo en vwo
  • Schoolfoto van Over Betuwe College (OBC) Bemmel havo, vwo en tweetalig havo en vwo
  • Schoolfoto van Over Betuwe College (OBC) Bemmel havo, vwo en tweetalig havo en vwo
  • Schoolfoto van Over Betuwe College (OBC) Bemmel havo, vwo en tweetalig havo en vwo

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan 2018-2022 geeft richting aan het beleid dat OBC Bemmel de komende jaren wil voeren.
Hierin is onder andere voor leerlingen opgenomen dat we werken met:
* langere lessen (80 min) waardoor meer aandacht voor begeleiding en maatwerk is
* keuze uren (ondersteuning en verdieping) 
* begeleiding op maat door een coach (inclusief driegesprekken met ouder, kind en coach)

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Speciaal opgeleide docenten bieden extra zorg in zogenaamde zorgteams. Zij hebben een signalerende en remediërende taak. Dat wil zeggen: zij bieden hulp als dat nodig is, ook als de leerling daar zelf niet om durft te vragen. Er zijn twee zorgteams: het zorgteam leerproblemen en het zorgteam sociaal-emotionele problemen. In het zorgplan wordt een verdere toelichting op de geboden zorg gegeven.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven