Johannes Fontanus College

Wethouder Rebellaan 135 3771 KA Barneveld

  • Schoolfoto van Johannes Fontanus College
  • Schoolfoto van Johannes Fontanus College
  • Schoolfoto van Johannes Fontanus College
  • Schoolfoto van Johannes Fontanus College
  • Schoolfoto van Johannes Fontanus College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Wij streven ernaar zo veel mogelijk leerlingen na het tweede leerjaar op het gewenste niveau te brengen en te houden zodat ze aan het einde van de route ook een diploma op dat niveau behalen. Dat slagen we goed in; zelfs zijn er behoorlijk wat leerlingen die op een hoger niveau doorgaan en daar zijn we heel blij mee. De inspectie bevestigt dit. In het laatste rapport staat: 'De school biedt de leerlingen kansen en maakt dat ook waar.' Het bieden van kansen is een belangrijk uitgangspunt.  Goed contact met de basisschool en het thuisfront is daarbij erg belangrijk. 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De schoolcijfers liggen boven de landelijke cijfers en daar zijn we trots op. Ons streven is de leerlingen zonder vertraging dat diploma te laten behalen dat in hun vermogen ligt. Aangezien het JFC een school is die leerlingen kansen biedt, is 100% onvertraagde doorstroming niet reëel. Aandacht voor onderlinge verschillen, een vernieuwde kijk op wat leerlingen nodig hebben en het integreren van onderwijs en begeleiding helpen een hoog doorstroompercentage te realiseren. 

Aangezien we het ook belangrijk vinden dat leerlingen na het JFC succesvol zijn in het vervolgonderwijs is er veel aandacht voor vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en zelfstandigheid. Bij het volgen van ex-leerlingen zien we dat we daar goed in slagen, want JFC-leerlingen met een diploma doen het goed in het vervolgonderwijs.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slagingspercentages van onze leerlingen liggen rond het landelijk gemiddelde. Aangezien we een school willen zijn die leerlingen kansen biedt en daarmee leerlingen uitdagen de lat hoog te leggen, is een slagingspercentage van 100% niet reëel. Wij streven naar minimaal 90%.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers liggen op of boven het landelijk gemiddelde en daar zijn we tevreden over. Als JFC willen we leerlingen kansen bieden en we doen ons best leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau een diploma te laten behalen. Met het geven van kansen zijn we met name gericht op de ontwikkeling van kinderen en daardoor minder gefocust op de absolute eindcijfers. Cijfers op of boven het landelijk gemiddelde blijft ons streven.
Vorig jaar (2020-2021) was een bijzonder jaar vanwege corona en de gevolgen ervan voor het onderwijs. De slaag-/zakregeling is daardoor aangepast (voor alle scholen in Nederland op dezelfde wijze). Zo hadden examenleerlingen ook de mogelijkheid om de 'duim over een vak te leggen'. De cijfers van het eindexamen kunnen daarom anders zijn dan je zou verwachten op basis van voorgaande jaren.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste inspectiebezoek vond plaats in het voorjaar van 2020. 
We kregen een mooi rapport. Een citaat daaruit:

"De school is goed georganiseerd, er is rust in de school en er heerst een prettig schoolklimaat. De school biedt kansen aan de leerlingen om op een hoger niveau dan het basisschooladvies de opleiding te volgen."

Terug naar boven