Johannes Fontanus College

Wethouder Rebellaan 135 3771 KA Barneveld

  • Schoolfoto van Johannes Fontanus College
  • Schoolfoto van Johannes Fontanus College
  • Schoolfoto van Johannes Fontanus College
  • Schoolfoto van Johannes Fontanus College
  • Schoolfoto van Johannes Fontanus College

Profielkeuze

Toelichting van de school

Barneveld en omgeving is een regio waar het midden- en kleinbedrijf floreert. Dat zien we terug in de profielkeuze van leerlingen (Economie en Maatschappij). Met onze Business School bieden we deze leerlingen een verdieping en praktische toepassing aan van die economische vakken. Het technasium daagt leerlingen in een vroeg stadium uit (vanaf de brugklas) hun talent voor bètavakken te ontwikkelen. We stimuleren hiermee de keuze voor Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Het Cultuur en Maatschappij-profiel richt zich vooral op meer aandacht voor kunstvakken en talen. Deze kunstvakken zijn gehuisvest in een nieuwe uitdagende leeromgeving. Onze mavo-afdeling heeft een eigen plek in het gebouw. Daar worden ook de plusvakken gegeven. Dit zijn Food & Care, Presentatie & Creatie, Business School en Technologie. Op de mavo-afdeling is veel aandacht voor samenwerkend leren, een goede aansluiting naar MBO niveau 4 en een eventuele overstap naar de havo.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Onderwijs is ons vak. Daar worden we blij van. We gaan ervoor dat leerlingen zich op hun eigen niveau maximaal ontwikkelen. Ook vinden we het belangrijk dat zij ontdekken en ervaren dat God hun unieke talenten heeft gegeven. We stimuleren onze leerlingen om deze talenten tot bloei te laten komen en kijken verder dan naar cijfers alleen. We creëren daarvoor met elkaar een positieve sfeer, ingebed in een duidelijke structuur, met aandacht voor persoonlijke en gezamenlijke groei.

We streven naar onderwijs dat leerlinggericht is. Leerlingen leren daarbij hoe zij verantwoordelijk worden voor hun eigen leerproces, hoe ze een eigen leerroute bepalen en meer eigenaar worden van dat leerproces en daarmee grotere autonomie ervaren. Op deze manier zijn ze in staat op een verantwoorde manier te functioneren in een snel veranderende maatschappij en leren zij zelfstandig hun weg te vinden. Door hun autonomie te vergroten, wordt de motivatie van de leerling hoger.

Ons onderwijs is betekenisvol en sluit aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Het JFC heeft een heel breed onderwijsaanbod met - waar nodig - zorg en begeleiding op alle niveaus.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het onderwijsondersteuningsplan formuleert de school de doelstellingen t.a.v. de leerlingen met een specifieke hulpvraag. Jaarlijks evalueren we dit. De school werkt vanuit een ondersteuningsprofiel met een zorgkaart en heeft een dyslexie- en dyscalculieprotocol. We zien het als een uitdaging deze zorg en begeleiding steeds meer te integreren in het leerproces van de leerlingen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven