Johannes Fontanus College

Wethouder Rebellaan 135 3771 KA Barneveld

 • Ons groene schoolplein heeft veel mogelijkheden voor ontspanning.
 • Ons nieuwe gebouw heeft een logische routing zodat je snel de weg vindt.
 • We zoeken naar de ideale combinatie tussen boek en device. Beide zijn goede hulpmiddelen.
 • Veel keuzemogelijkheden nodigen uit tot lezen. Leesvaardigheid is één van de vele vaardigheden die ondersteunend zijn aan andere vakken.
 • Leren leren kan op verschillende manieren.

In het kort

Toelichting van de school

Onze uitdaging voor de komende jaren ligt in de ambitie om onze leerlingen nog meer dan voorheen verantwoordelijk te laten zijn voor hun eigen leerproces. Het onderwijs op het JFC maakt daarmee een verschuiving van docentgestuurd naar meer leerlinggestuurd onderwijs. Daarbij staat de leerling centraal, maar de rol van de docent is cruciaal. Alle leerlingen zijn verschillend en elke leerling is uniek. Elk kind heeft een talent en leert dat kennen en tot ontwikkeling brengen door goed onderwijs. Het beste onderwijs is onderwijs dat dichtbij het leven staat. Onderwijs dat betekenisvol is. Deze uitgangspunten genereren de onderwijsdoelen van het JFC voor de komende jaren. 

Al ons handelen is gebaseerd op onze protestants-christelijke levensbeschouwing. Het JFC wil een plaats zijn waar mensen werken die ervoor kiezen hun geloof in God te belijden, ervan te getuigen en het gestalte te geven als gemeenschap met elkaar. 

Kenmerken van de school

 • christelijk en respectvol
 • liefdevol en open
 • gedreven en in beweging
 • trots en positief
 • gelijkwaardig en aanvullend

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t
 • vmbo-(g)t / havo
 • havo
 • havo / vwo
 • vwo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ondanks de grootte van onze school is het gelukt om een goed leef- en werkklimaat te realiseren. Voor veiligheid scoren we in tevredenheidsonderzoeken zelfs bijzonder hoog. Dat vinden we belangrijk omdat een leerling beter presteert als hij lekker in zijn vel zit. Alle activiteiten concentreren zich in één gebouw waardoor leerlingen snel hun weg vinden. De verwachting voor de komende jaren is dat het leerlingenaantal de demografische trend volgt richting de 2300 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
2189

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?