Johannes Fontanus College

Wethouder Rebellaan 135 3771 KA Barneveld

 • Schoolfoto van Johannes Fontanus College
 • Schoolfoto van Johannes Fontanus College
 • Schoolfoto van Johannes Fontanus College
 • Schoolfoto van Johannes Fontanus College
 • Schoolfoto van Johannes Fontanus College

In het kort

Toelichting van de school

Ontdek je kracht!

Het JFC is een protestants-christelijke school, waar leerlingen de waarde(n) van de Bijbel leren kennen. Wij bieden goed en uitdagend onderwijs dat aansluit bij leerlingen, zodat ze goed voorbereid zijn op een vervolgstudie. Bij ons ontdekken leerlingen en medewerkers hun talenten zodat ze op een positieve manier kunnen deelnemen en bijdragen aan de samenleving: op onze school én daarbuiten. Iedereen is daarbij eigenaar van zijn eigen leerproces. Samen hebben wij dus zicht op onszelf, het leerproces en de omgeving.

Zicht op jezelf - ‘ontdek je kracht’
Op het JFC is het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt. Dat je merkt dat je gezien wordt, dat je jezelf mag zijn. En ook dat je jezelf steeds beter leert kennen en jezelf kan ontwikkelen. Wij zijn namelijk unieke schepsels van God met onze eigen talenten. Vanuit die talenten ontdekken wij onze kracht. Zo kunnen wij er ook voor anderen zijn, zodat de school een veilige plek is voor iedereen. 

Zicht op leren - ‘eigenaar van je leerproces’
Op het JFC ben je voortdurend aan het leren. In dit proces is het belangrijk om te weten waar je staat. Wat weet of kan je al? Wat heb je nog meer te leren of te ontwikkelen? En hoe pak je dat aan? Wij dagen leerlingen en medewerkers uit om eigenaar te worden van het eigen leerproces. Dit betekent dat wij aandacht geven aan de kennis en vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Door begeleiding en coaching leer je om steeds meer zelf verantwoordelijkheid te nemen op de route richting eigenaarschap. 

Zicht op de omgeving - ‘met en voor de ander’
Op het JFC is het belangrijk om op een betrokken en verantwoordelijke manier een plaats in de wereld en maatschappij in te nemen. Dit doen wij vanuit onze positieve christelijke levensovertuiging. Dit begint al binnen de minimaatschappij op onze school in de verbondenheid met elkaar en de mensen die bij de school betrokken zijn. Wij zorgen ervoor dat ons onderwijs aansluit op de omgeving. In onze projecten en vakken leggen wij waar mogelijk de verbinding met de maatschappij: met levensechte situaties, met actuele thema’s en met toepasbare kennis en vaardigheden. 

Kenmerken van de school

 • christelijk en respectvol
 • liefdevol en open
 • gedreven en in beweging
 • trots en positief
 • gelijkwaardig en aanvullend

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t
 • vmbo-(g)t / havo
 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium
 • vwo

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ondanks de grootte van onze school is het gelukt om een goed leef- en werkklimaat te realiseren. Voor veiligheid scoren we in tevredenheidsonderzoeken zelfs bijzonder hoog. Dat vinden we belangrijk omdat een leerling beter presteert als hij lekker in zijn vel zit. Alle activiteiten concentreren zich in één gebouw waardoor leerlingen snel hun weg vinden. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
2309

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?