OZHW Groen College

Dierensteinweg 2 2991 XJ Barendrecht

Schoolfoto van OZHW Groen College

In het kort

Toelichting van de school

Het OZHW Groen College is een gezellige en sfeervolle school met 275 leerlingen. Wij werken met een kleine groep mensen, waardoor de leerlingen en het personeel elkaar snel leren kennen. Onze docenten spannen zich in voor het wel en wee van ieder kind. Zij geven vakkundig onderwijs en begeleiding. Elke leerling heeft een mentor als vaste begeleider. De mentor is voor jou en je ouders het eerste aanspreekpunt. De verschillende leerwegen op het OZHW Groen College geven ons de mogelijkheid jouw talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen. Naast de lessen maak je gedurende je loopbaan hier op school ook kennis met andere activiteiten, zoals een werkweek, sportdag en een culturele activiteit.Met een opleiding op onze school leg je een stevige basis voor elke vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in de groene sector, maar ook in de beroepssectoren techniek, zorg en welzijn of economie.

Kenmerken van de school

 • Algemeen bijzonder
 • veel praktijk
 • aansluiten bij jouw talent
 • respectvol
 • leerling staat centraal

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerjaar 1 is ingedeeld op basis advies basisschool; Er zijn klassen met basisleerlingen met lwoo-beschikking; deze groepen zijn klein (16).  Daarnaast zijn reguliere basis- en kaderklassen en een gemengde klas. In de gemengde leerwegklas wordt een hoog niveau en inzet gevraagd. Groepsgrootte tussen de 20 en 27 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
179

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven