De la Salle

Sportlaan 1 5111 BX Baarle-Nassau

  • Schoolfoto van De la Salle
  • Schoolfoto van De la Salle
  • Schoolfoto van De la Salle
  • Schoolfoto van De la Salle
  • Schoolfoto van De la Salle

Profielkeuze

Toelichting van de school

De la Salle is instroompunt voor mavo en onderbouw vmbo-kl en havo/vwo. Op De la Salle sluiten leerlingen het vmbo af op het niveau van de theoretische leerweg, de mavo. Het is ook mogelijk dat leerlingen na de onderbouw (kaderberoepsgericht klas 1 en 2 ,  havo/vwo 1 t/m3) hun opleiding elders voortzetten zoals blijkt uit het opleidingenschema.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Dit is het schoolplan van onderwijsgroep Tessenderlandt voor de beleidsperiode 2021-2024. Deze periode sluit aan bij het ambitieplan van Libreon. In het schoolplan zult u de concretisering zien van de beleidsdoelen die Libreon heeft geformuleerd.

De verdere vertaling van dit meerjarenschoolplan vindt u in het activiteitenplan. Daarin worden jaarlijks de concrete activiteiten op het gebied van innovatie en ontwikkeling geformuleerd van de onderwijsgroep Tessenderlandt en van de drie locaties: Tessenderlandt, Christoffel en De la Salle.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De onderwijsgroep Tessenderlandt maakt met drie locaties deel uit van de Scholengemeenschap Breda. In Breda wordt MAVO- en VMBO-onderwijs verzorgd op de locaties Christoffel en Tessenderlandt-Van Riebeecklaan. Op De la Salle in Baarle Nassau worden  MAVO,  onderbouw HAVO/VWO (1e fase) en onderbouw VMBO-kaderberoepsgerichte leerweg aangeboden.

Elke locatie bedient een doelgroep met specifieke kenmerken. Daardoor bereikt onderwijsdgroepTessenderlandt een breed publiek in het voorgezet onderwijs van de regio Breda.

Het ondersteuningsprofiel van onderwijsgroep Tessenderlandt is samengesteld met de ondersteuningsprofielen van de locaties. De profielen verschillen op meerdere punten als gevolg van het onderwijs aan verschillende doelgroepen.

Er zitten ook dubbelingen in de profielen omdat de locaties binnen één onderwijsgroep functioneren en een aantal voorzieningen en methodieken delen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven