Terra Assen

Vredeveldseweg 55 9404 CC Assen

Schoolfoto van Terra Assen

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Terra Assen kent een goed slaagpercentage. Je ziet dit ook terug in de slaagpercentage van het afgelopen schooljaar (2016-2017). Elk jaar analyseren we onze aanpak met alle betrokkenen en voeren we verbeteringen in voor het komende examenjaar.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers op Terra Assen zijn op orde. Ieder schooljaar kijken wij meerdere momenten naar de cijfers van onze leerlingen. Op die wijze kunnen wij bepalen waar wij ons onderwijs nog kunnen verbeteren.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Naast de externe evaluatie van de Inspectie van het Onderwijs hanteren wij binnen Onderwijsgroep Noord een auditcyclus. Dit houdt in dat wij iedere twee jaar een interne evaluatie laten afnemen door een school uit dat samenwerkinsverband. De uitkomsten van dit onderzoek worden verwerkt in een plan van aanpak.

Terug naar boven