Dr. Nassau College locatie Quintus Assen

Groen van Prinstererlaan 98 9402 KG Assen

  • Schoolfoto van Dr. Nassau College locatie Quintus Assen
  • Schoolfoto van Dr. Nassau College locatie Quintus Assen
  • Schoolfoto van Dr. Nassau College locatie Quintus Assen
  • Schoolfoto van Dr. Nassau College locatie Quintus Assen
  • Schoolfoto van Dr. Nassau College locatie Quintus Assen

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De diagrammen laten een dalend beeld zien. De belangrijkste oorzaak daarvan is de overgang in het eerste Coronajaar, waarin leerlingen kansrijk zijn bevorderd. In het schooljaar 2021-2022 is de reguliere norm weer gehanteerd. De gevolgen van de Coronacrisis en de mogelijk opgelopen achterstanden zijn hiermee stevig in beeld gekomen. De meerderheid van de leerlingen bevindt zich in jaar 3 op het niveau conform het advies. Vergelijking met het landelijk gemiddelde is moeilijk omdat de vergelijkingsgroep qua onderwijsaanbod kan afwijken en omdat de adviesstructuur van basisscholen per regio kan verschillen.

De doorstroom havo bovenbouw heeft onze aandacht. Een analyse en een plan van aanpak is opgesteld en de benodigde acties zijn in werking getreden. In die eerste analyse is naar boven gekomen dat een grote groep leerlingen moeite heeft met motivatie voor het schoolwerk, dat er teveel leerlingen kansrijk zijn bevorderd en dat het motiveren van onze leerlingen een aandachtspunt is in het plan van aanpak. Dat doen we onder andere door veel tijd te investeren in de begeleidingstijd van de mentor voor haar of zijn leerlingen.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slaagpercentages van de havo zijn te karakteriseren als op of rond het landelijk gemiddelde waarbij het schooljaar 2021-2022 een negatieve uitschieter is gebleken. Onze VWO resultaten zijn de afgelopen jaren altijd goed en behoren tot de hoogste van de provincie Drenthe. Ook voor het vwo geldt dat het resultaat in schooljaar 2021-2022 minder is geweest en zich rond het landelijk gemiddeld bevindt.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Bij de doorstroom binnen de vervolgopleidingen doen onze leerlingen het goed en zij scoren gemiddeld iets beter op het gebied van succes in het HBO en WO. 
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In maart 2014 heeft de Inspectie van het onderwijs de locatie Quintus bezocht in het kader van het Onderwijsjaarverslag.

In 2019 is het Dr. Nassau College als geheel bezocht door de onderwijsinspectie. Het verslag van dit onderzoek is als bijlage opgenomen op deze pagina.

Terug naar boven