Dr. Nassau College locatie Quintus Assen

Groen van Prinstererlaan 98 9402 KG Assen

  • Schoolfoto van Dr. Nassau College locatie Quintus Assen
  • Schoolfoto van Dr. Nassau College locatie Quintus Assen
  • Schoolfoto van Dr. Nassau College locatie Quintus Assen
  • Schoolfoto van Dr. Nassau College locatie Quintus Assen
  • Schoolfoto van Dr. Nassau College locatie Quintus Assen

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De diagrammen laten een stabiel beeld zien: de meerderheid van de leerlingen bevindt zich in jaar 3 op het niveau conform het advies. Vergelijking met het landelijk gemiddelde is moeilijk omdat de vergelijkingsgroep qua onderwijsaanbod kan afwijken en omdat de adviesstructuur van basisscholen per regio kan verschillen.
De doorstroom vwo bovenbouw heeft onze aandacht. Een actieplan is opgesteld en de benodigde acties zijn in werking getreden. De eerste analyse heeft onder andere aangegeven dat diverse leerlingen vrijwillig de overstap naar de havo maken omdat ze naar een HBO opleiding willen en de route via het vwo te moeilijk vinden. 

Over de resultaten van de afgelopen jaren van havo 3 zijn wij niet tevreden. Wij hebben het afgelopen jaar deelgenomen aan een traject van de VO-Raad om onze doorstroom te analyseren. Daaruit zijn acties gekomen voor de korte termijn en de lange termijn. Leerlingencoach, workshops leren / leren en leren plannen, opnieuw de bevorderingsnormen analyseren, leerlinggeleide voortgangsgesprekken zijn een aantal acties die daar uit voort zijn gekomen. Verder zoeken we ruimte in ons rooster om meer persoonlijke aandacht aan de leerlingen te kunnen besteden. Tevens zoeken we ruimte in onze lessentabel om de leerling keuzes aan te bieden. Hiermee willen we bereiken dat de leerling meer eigenaar wordt van zijn/haar leerproces. Hiermee maken we een start in het schooljaar 2019-2020.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slaagpercentages van de laatste jaren voor de havo zijn goed en voor het atheneum en ons gymnasium zelfs uitstekend.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers zijn zeer goed te noemen. Quintus behoort met de slagingspercentages tot de beste scholen van Nederland. Het afgelopen jaar 100% geslaagd op ons Atheneum en ons Gymnasium. Het percentage geslaagden op onze Havo was met 92% ook uitstekend. Ook onze CE cijfers zijn heel goed. De verschillen tussen SE(schoolexamen) en CE (centraal examen) vallen ruim binnen de norm.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Bij de doorstroom binnen de vervolgopleidingen doen onze leerlingen het net iets beter dan het gemiddelde
Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In maart 2014 heeft de Inspectie van het onderwijs de locatie Quintus bezocht in het kader van het Onderwijsjaarverslag.

Terug naar boven