Praktijkonderwijs Assen e/o

Zwartwatersweg 202 9406 NN Assen

Schoolfoto van Praktijkonderwijs Assen e/o

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Zie tevredenheidsonderzoek PrOzo.

Download tevredenheidsrapport Bron

Tevredenheid leerlingen praktijkonderwijs

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan de ProZo!-vragenlijst van de Sectorraad Praktijkonderwijs om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
7,5
vergelijkbare scholen
7,3

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school valt onder de klachtenregeling van de gemeente Assen. Bij klachten is de inzet om samen met de indiener de klacht op te lossen. Meestal gebeurt dit in de vorm van een gesprek. Mocht dit onvoldoende tot een oplossing leiden, dan kan de klacht vervolgens aan de onafhankelijke ombudscommissie worden voorgelegd.

Daarnaast heeft de school twee contactpersonen. Op school mevr. W. van der Laan, w.vanderlaan@proassen.nl. Ook kan rechtstreeks contact worden opgenomen met het bestuur, vertegenwoordigd door mevr. J. Dries, j.dries@assen.nl

Veelgestelde vragen

Terug naar boven