Montessori College Arnhem

Utrechtseweg 174 6812 AL Arnhem

  • Schoolfoto van Montessori College Arnhem
  • Schoolfoto van Montessori College Arnhem
  • Schoolfoto van Montessori College Arnhem
  • Schoolfoto van Montessori College Arnhem
  • Schoolfoto van Montessori College Arnhem

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De school biedt veel aan extra aandacht en ondersteuning. Met name de leerlingen met een vmbo advies profiteren hiervan. In deze groep is relatief veel opstroom te zien naar de havo en deze opstroom wordt ook vastgehouden in de bovenbouw. 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Onze doorstroom in de onderbouw  en bovenbouw zijn jarenlang gunstig: afgezet tegen het landelijk gemiddelde stromen relatief weinig leerlingen af of doubleren. 

Met name bij de havo is daarnaast ook nog zichtbaar dat relatief veel leerlingen opstromen als het basisschooladvies als uitgangspunt wordt genomen. Op het Montessori College zitten in 3 havo relatief veel leerlingen met een vmbo t of vmbo t / havo advies afgezet tegen het landelijk gemiddelde.

De doorstroom van mavo 4 naar havo 4 is hoog, een kwart van de leerlingen maakt deze overstap.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De examenresultaten zijn meerdere jaren achtereen erg goed geweest. Zowel op havo als op mavo niveau zaten we jarenlang boven het landelijk gemiddelde. De mavo heeft naar aanleiding van het tegenvallende percentage van het afgelopen jaar een verbeterplan opgesteld.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het afgelopen jaar hebben we minder gescoord dan andere jaren. Ons driejaarsgemiddelde dat door de inspectie is vastgesteld ligt nog steeds boven de norm voor zowel de mavo als de havo. Met het docententeam kijken we naar verbetermogelijkheden om het gemiddeld cijfer weer omhoog te krijgen.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft te maken met drie vormen van visitatie.
  • De periodieke kwaliteits onderzoeken van de Inspectie van Onderwijs.
  • Een zesjaarlijkse visitatie vanuit de sectie Voortgezet Montessori Onderwijs.
  • 'Schoolkracht' visitatie vanuit een andere school binnen het bestuur.      

Deze onderzoeken / visitaties, aangevuld met de periodieke tevredenheidsonderzoeken, garanderen een transparante, op verbetering gerichte organisatie.

Terug naar boven