Montessori College Arnhem

Utrechtseweg 174 6812 AL Arnhem

  • Schoolfoto van Montessori College Arnhem
  • Schoolfoto van Montessori College Arnhem
  • Schoolfoto van Montessori College Arnhem
  • Schoolfoto van Montessori College Arnhem
  • Schoolfoto van Montessori College Arnhem

Profielkeuze

Toelichting van de school


Van oudsher hebben we een sterk Cultuur en Maatschappij Profiel. We werken veel samen met het Museum voor Moderne Kunsten en Artez. Ook Economie en Maatschappij wordt veel gekozen en de laatste jaren zien we een stijging van de hoeveelheid leerlingen die een Natuur en Techniek of Natuur en Gezondheid Profiel kiezen. We werken structureel samen met de HAN, faculteit techniek, van Hall Larenstein en de Landbouw Universiteit van Wageningen. Duurzaamheid is het verbindende thema in de samenwerking tussen HAN techniek en het MCA.


Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

We werken vanaf september 2021 naar de doelen toe uit het Schoolplan 2021-2025. Dit schoolplan is tot stand gekomen in een gezamenlijk proces met medewerkers, ouders en leerlingen. Er zit veel energie en betrokkenheid op het ontwikkelproces dat we momenteel doorlopen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

  • Sinds enkele jaren is het een trend dat het aantal leerlingen met een zorgvraag toeneemt.
  • De school vindt het haar verantwoordelijkheid om goed te omschrijven wat haar zorgbreedte is en om de leerlingen, wanneer ze in huis zijn, allen een perspectief te geven op een passende eindkwalificatie/diploma.
  • In het zorgplan en de zorgevaluatie worden ontwikkelingen onderkend, hiaten vastgesteld en plannen geformuleerd.
  • De school is vertegenwoordigd in het Samenwerkingsverband V(S)O scholen Arnhem, Betuwe en Veluwe. Dit verband formuleert een streefbeeld waarbij iedere leerling uit de regio verantwoorde zorg kan ontvangen en probeert hiaten in die zorg aan te pakken. Alle deelnemende scholen formuleren hun plannen zodanig dat zij binnen dit streefbeeld passen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven