VMBO 't Venster

Thomas a Kempislaan 82 6822 LS Arnhem

  • Schoolfoto van VMBO 't Venster
  • Schoolfoto van VMBO 't Venster
  • Schoolfoto van VMBO 't Venster
  • Schoolfoto van VMBO 't Venster
  • Schoolfoto van VMBO 't Venster

Profielkeuze

Toelichting van de school

Op ’t Venster krijg je volop kansen. Bij ons op school leer je ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Of juist waar je beter in wilt worden. Daarom bieden wij jou veel ruimte voor jouw eigen keuzes. Wij leren jou ook om de juiste keuzes te maken. Daar beginnen we al in de 1e mee.

In de 1e heb je keuze-uren. Je kiest dan voor extra uren ‘sport’, ‘cultuur’ of ‘ondernemen’.

  • Kies je voor sport? Dan heb je elke week keuze-uren sport. Je doet bijvoorbeeld mee aan clinics, binnen en buiten de school. Je gaat ook naar wedstrijden.
  • Kies je voor cultuur? Dan krijg je naast het vak kunst & cultuur tijdens je keuze-uren les in drama, dans, zang en muziek, mode, decor bouwen en vormgeving. Je gaat ook naar tentoonstellingen of theatervoorstellingen.
  • Kies je voor ondernemen? Dan leer je van alles over ondernemerschap, handel, bedrijven, internet. Kortom, alle zaken die bij ondernemen van belang zijn. 

Je hebt iedere week 4 keuze-uren. Dus kies je voor bijvoorbeeld sport? Dan krijg je net als de andere 1e jaars iedere week 3 lesuren sport & bewegen. En daarnaast krijg je 4 keuze-uren ‘sport’. Natuurlijk krijg je in de 1e ook nog andere vakken: Nederlands, Engels, sport & bewegen, kunst & cultuur, wiskunde, rekenen, informatica, mens en natuur, mens & maatschappij. Ook bereiden wij jou voor op de keuzes die je in je verdere schooltijd gaat maken.

Vanaf de 2e kies je 6 keuzevakken. Dit zijn vakken die jou interesseren. Ook bij deze keuzevakken zijn er vakken die zich richten op sport, ondernemen en cultuur. Dus die aansluiten op de keuze-uren die je in de 1e hebt gevolgd. Maar ook zijn er keuzevakken op het gebied van techniek en technologie en bijvoorbeeld koken.Zo leer je jezelf en jouw eigen interesses kennen. En doordat je heel vaak jouw keuze kunt maken, leer je ook om te kiezen. Hartstikke handig voor later! In de 2e heb je 6 uur per week voor keuzevakken.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In dit schoolplan van vmbo het Venster vindt u de kernwaarden en leidende principes zoals we die uitdragen binnen ons vmbo onderwijs. Bij alles wat we doen om ons onderwijs richting en inrichting te geven zullen we op basis van onze missie visie werken en zoveel mogelijk aansluiten aan de uitvoeringsagenda van onze stichting.

Visie en Missie van ’t Venster

“In een veilige leeromgeving waar we elkaar zien, komt iedereen tot bloei.”  

“In ons onderwijs dagen wij leerlingen en elkaar uit de lat voor hun ontwikkeling hoog te leggen en mee te werken aan een veilige leerwerkomgeving op ‘t Venster en daarbuiten.”  


Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij willen dat al onze leerlingen onze school verlaten met een diploma dat past bij zijn of haar mogelijkheden. Sommige leerlingen hebben hier ondersteuning bij nodig. Of een leerling ondersteuning nodig heeft en hoe die eruit gaat zien, is afhankelijk van zijn of haar onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.  In dit SOP beschrijven wij welke ondersteuningsmogelijkheden onze school heeft. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven