VMBO 't Venster

Thomas a Kempislaan 82 6822 LS Arnhem

  • Schoolfoto van VMBO 't Venster
  • Schoolfoto van VMBO 't Venster
  • Schoolfoto van VMBO 't Venster
  • Schoolfoto van VMBO 't Venster
  • Schoolfoto van VMBO 't Venster

Profielkeuze

Toelichting van de school

In de onderbouw heb je naast de gewone lessen, vier uur per week les binnen het profiel van jouw keuze. Je kunt kiezen voor Cultuur, Ondernemen of Sport.

Ga je naar de bovenbouw?
Aan het einde van leerjaar twee maak je een keuze voor de bovenbouw. Met een mavo diploma kun je doorstromen naar een havo-opleiding. Je moet dan ook het extra vak geschiedenis in je pakket hebben. Voor een goede overstap naar de havo werken we nauw samen met het Beekdal Lyceum en het Montessori College Arnhem. Ga je de kader- of basisberoepsgerichte leerweg (KL/BL) doen? Dan kies je voor een van de volgende beroepsgerichte bovenbouwprofielen:

• D&P (Dienstverlening en Producten)     
    – keuzedelen Sport of Cultuur
• MVI (Media, Vormgeving en ICT)
• Z&W (Zorg en Welzijn)
• E&O (Economie en Ondernemen)
• HBR (Horeca, Bakkerij en Recreatie)

’t Venster biedt vijf van de tien bestaande vmbo-profielen aan. Het profiel D&P heeft bij ons twee richtingen: Sport en Cultuur. Bij het profiel Z&W ligt bij ons de nadruk op Uiterlijke verzorging.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

De Venstervisie:   Vmbo 't Venster is een school met een prettig, veilig leef-, werk- en leerklimaat waar leerlingen en medewerkers zich gekend voelen. Iedereen voelt zich hier medeverantwoordelijk voor. Dit is een voorwaarde voor het belangrijkste doel van de school:
leerlingen in 4 jaar een diploma laten behalen op minimaal het niveau waarop ze zijn aangenomen.  

Kernwaarden:  

  • We gaan voor het beste resultaat             
  • We spreken alle talenten aan
  • We voelen ons samen verantwoordelijk    

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op 't Venster heet leerlingzorg: Onderwijsondersteunende begeleiding (OOB).


In de begeleidngskaart wordt een overzicht gegeven van de voorzieningen op het gebied van onderwijsondersteunende begeleiding op 't Venster. Deze begeleidingskaart is voor ouders en leerlingen in te zien via de website van de school. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven