Beekdal Lyceum

Bernhardlaan 49 6824 LE Arnhem

  • Schoolfoto van Beekdal Lyceum
  • Schoolfoto van Beekdal Lyceum
  • van het Beekdal Lyceum acteren op het hoogste niveau
  • Schoolfoto van Beekdal Lyceum
  • Schoolfoto van Beekdal Lyceum

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De score in het Venster is een score op basis van de gemiddelde score op een scala van vragen. Gevraagd naar de waardering in één cijfer geven de leerlingen de school een 6.90.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8

Terug naar boven