Beekdal Lyceum

Bernhardlaan 49 6824 LE Arnhem

  • Voetbalspeler, tenniser en judoka
  • Softbalspeelster en saxofonist
  • Rolstoelbasketbalspeler
  • Topdansers en danseressen
  • Hockeyspeelster en schilderes

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Op het Beekdal leren we jezelf uit te dagen. Of je nu voor meer sport of meer cultuur hebt gekozen. Je ziet daardoor dat er bij het Beekdal een groot aantal leerlingen met havo-advies doorstroomt naar het vwo.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Op het Beekdal zoeken we samen naar welk tempo het beste bij jou past. Je start in een havo-vwo brugklas. Na het eerste jaar kijken we of je nog een jaar in een havo-vwo 2e klas blijft of dat je doorstroomt naar het vwo. Na het tweede jaar kijken we of je nog een derde jaar havo-vwo gaat doen of dat je doorstroomt naar een havo- of vwo-klas. In jaar 4 zit je bij ons definitief op je plek in de havo- of vwo-bovenbouw. Bij ons is het ook mogelijk om je examens over meerdere jaren te verdelen zodat je je examinering bijvoorbeeld goed kunt combineren met je topsport-, dans- of muziekcarrière.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

In 2020 brak de corona-pandemie uit. Daardoor is er in schooljaar 2019-2020 geen eindexamen geweest en zijn er veel meer leerlingen geslaagd dan in een andere jaren. Bij de havo scoort het Beekdal Lyceum anders dan vergelijkbare scholen. Dat komt doordat veel van onze topsportleerlingen die havo doen ervoor kiezen om gespreid examen te doen. Ze smeren daarmee hun laatste schooljaar uit over 2 jaar zodat ze school en sport beter kunnen combineren. Daardoor is het havo slagingspercentage over schooljaar 2019-2020 anders dan bij vergelijkbare scholen.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De meeste havo-leerlingen stromen door naar het HBO, de meeste vwo-leerlingen naar het WO. De havo-leerlingen worden daarop onder andere voorbereid met het programma Havisten Competent. Meer dan andere scholen, stromen leerlingen bij ons uit naar een categorie overig. We zien dat steeds meer leerlingen een tussenjaar (tussen middelbare school en vervolgopleiding) aangaan om zo de wereld op een andere manier te leren kennen.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie beoordeelt alle scholen (niet met een cijfer maar) met een oordeel: zeer zwak, onvoldoende, voldoende of goed. Tijdens het laatste inspectiebezoek heeft het Beekdal het oordeel goed gekregen. Daar zijn we erg trots op. Bij het Beekdal werken leerlingen, docenten en ouders goed samen, we bieden maatwerk en we sluiten goed aan op het vervolgonderwijs. Daardoor blijven we alert en kunnen we telkens blijven inspelen op wat er nodig is om zo goed onderwijs te bieden.

Terug naar boven