Beekdal Lyceum

Bernhardlaan 49 6824 LE Arnhem

  • Schoolfoto van Beekdal Lyceum
  • Schoolfoto van Beekdal Lyceum
  • van het Beekdal Lyceum acteren op het hoogste niveau
  • Schoolfoto van Beekdal Lyceum
  • Schoolfoto van Beekdal Lyceum

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Beekdal blijkt in staat leerlingen te laten winnen aan niveau; veel leerlingen met een havo- of havo/vwo-adviesstromen door naar een vwo-niveau.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De keuze voor een 2-jarige brugperiode is er op gericht om een zo goed mogelijke determinatie te kunnen doen: elke leerling op de plek die past bij zijn/haar niveau. De overgangsnormen zijn afgeleid van de exameneisen zodat de prestatie steeds daaraan gerelateerd kan worden. Binnen het maatwerk is het mogelijke dat leerlingen leren op meerdere niveaus. Leerlingen kunnen in verschillende leerjaren leren en examen doen. Ook in klas 3 bieden we een h/v leerweg aan.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De meeste havo-leerlingen stromen door naar het HBO, de meeste vwo-leerlingen naar het WO. De havo-leerlingen worden daarop o.a. voorbereid door het programma Havisten Competent. Van de vwo-leerlingen stroomt 13% uit naar het HBO. Dat heeft alles te maken met het kunst- en sportprofiel van de school. Kunstacademies en sportopleidingen vallen onder het HBO.

In de categorie overig zijn de tussenjaren en oriëntatiejaren verwerkt.

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste inspectiebezoek dateert van 2017. De inspectie heeft de school het oordeel 'goed' gegeven. Dit oordeel is gebaseerd op de bovengemiddelde kwaliteit van het maatwerkprogramma, de kwaliteitscultuur en de samenwerking met partners buiten de school.

Terug naar boven