Maarten van Rossem

Groningensingel 1235 6835 HZ Arnhem

Schoolfoto van Maarten van Rossem

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het onderwijs op Maarten van Rossem is herkenbaar door:
  • een actieve leerling;
  • een betrokken leerling;
  • een leeromgeving die stimulerend is;
  • een leeromgeving die echt is;
  • een leeromgeving (met name in de bovenbouw) waar buitenschools leren een belangrijke rol inneemt;
  • een schoolgebouw dat het bovenstaande mogelijk maakt.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het zorgplan wordt omschreven hoe de zorgstructuur op Maarten van Rossem vorm wordt gegeven. Er wordt geformuleerd hoe verantwoordelijkheden, taken en overlegstructuren georganiseerd zijn. Verder wordt de positionering van de diverse zorgfunctionarissen, waaronder de zorgcoördinator beschreven.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven