Lorentz Lyceum

Metamorfosenallee 100 6843 HX Arnhem

  • Schoolfoto van Lorentz Lyceum
  • Schoolfoto van Lorentz Lyceum
  • Schoolfoto van Lorentz Lyceum
  • Schoolfoto van Lorentz Lyceum

Profielkeuze

Toelichting van de school

Met ingang van schooljaar 2020-2021 wordt geen vmbo-onderwijs meer verzorgd.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Via deze vindt u de link naar een (lees)handleiding met meer informatie over het proces, een leeswijzer, de link met ons vorige Schoolplan 2018-2022, de onderliggende beleidsstukken, en een verwijzing naar geraadpleegde literatuur en onderzoek.

https://www.lorentzlyceum.nl/files/handleiding-bij-het-schoolplan22-26.pdf

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingbegeleiding is een zeer belangrijk onderdeel van het onderwijsconcept van onze school. In onze organisatie staat de leerling centraal. De mentor is de spil in de leerlingbegeleiding.

De mentorgroep vormt de thuisbasis van de leerling en geeft hem/haar een gevoel van veiligheid; de mentor is de vertrouwenspersoon. In het team van de onderbouw heeft de mentor minimaal een keer per week een contactmoment met de leerling waarin hij/zij de vorderingen en eventuele problemen doorneemt.

Als de problematiek van de leerling té specialistisch is, kan de mentor een beroep doen op het zorgteam en op de tweedelijns begeleiding.  Uitgebreide procedures staan vermeld in het Zorgplan.

Het Lorentz Lyceum heeft een geaccrediteerd Zorg Advies Team (ZAT). 

Voor meer informatie: LINK

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven