Produs Praktijkonderwijs

Leidenweg 60 6843 LD Arnhem

  • Schoolfoto van Produs Praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Produs Praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Produs Praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Produs Praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Produs Praktijkonderwijs

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Naast deze indicator geven de indicatoren 'tevredenheid leerlingen', 'tevredenheid ouders' en 'schoolplan' meer informatie om het beeld van het sociale klimaat en de veiligheid op de school compleet te maken.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De ouders waarderen bij alle vragen de school hoger dan tweejaar geleden en soms aanmerkelijk hoger. Ook het eindcijfer dat ze geven is sterk gestegen.

Ouders zijn het meest positief over:
- de mate waarin de docenten leerlingen stimuleren te leren;
- het gebruik van de ICT-middelen
- het feit dat de schoolregels duidelijk zijn;
- de buitenschoolse activiteiten die worden georganiseerd.

Er zijn geen vragen waarop ouders de school een lage waardering geven.

De school heeft de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan het verbeteren van de didactische aanpak in de klassen en van het pedagogisch klimaat op de gehele school. Dat hebben kennelijk ook de ouders gezien en gewaardeerd, zo blijkt uit de scores op de vragen.

Voor de exacte gegevens zie het rapport (klik op icoontje).


Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven