Produs Praktijkonderwijs

Leidenweg 60 6843 LD Arnhem

  • Schoolfoto van Produs Praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Produs Praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Produs Praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Produs Praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Produs Praktijkonderwijs

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Door een verkeerde export uit de verschillende softwaresystemen wordt de diagram niet op de juiste manier weergegeven. De diagram geeft een vertekend beeld. Produs werkt niet met Boris certificaten. Bijna alle leerlingen van Produs behalen een of meerdere branchecertificaten. 

Zijn er leerlingen die de school verlaten met een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Hier zie je wat de leerlingen van deze school na het praktijkonderwijs doen. Welke keuzes maken ze en wat doen ze één en twee jaar na het verlaten van de school?

Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inspectie

In juni 2015 heeft de onderwijsinspectie Produs voor het laatst bezocht. In het rapport van bevindingen naar aanleiding van het kwaliteitsonderzoek op Produs schreef de inspectie in juni 2015 het volgende:

“Produs kende de afgelopen periode veel wisselingen in de leiding en maakte een sterke groei door. Desondanks maken het sterk gemotiveerd personeel én leiding de ambitie van de school goed waar om de leerlingen in een open klimaat uit te dagen tot goede leerprestaties. Nieuwe leraren worden degelijk ingewerkt en opgenomen in het team en zorgen tegelijkertijd ook voor enige verandering in de cultuur. De school heeft een ambitieuze ontwikkelagenda die vooral gericht is op verdere innovatie. Wij namen waar dat deze agenda voldoende draagvlak onder leraren heeft en dat enkele leraren als kartrekker fungeren voor een bepaalde ontwikkeling. De praktijkschool is tevens sterk gepositioneerd in haar omgeving. Haar opbrengsten zijn goed. De kwaliteitszorg is flink verbeterd. Er staan nu 238 leerlingen ingeschreven bij deze afdeling.”

Terug naar boven