Thomas a Kempis College

Thomas a Kempislaan 25 6822 LR Arnhem

Schoolfoto van Thomas a Kempis College

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het Schoolplan 2020-2024 van het Arentheem College beschrijven we de doelen die we onszelf stellen voor de komende periode en geven we aan hoe we deze willen bereiken. Het schoolplan dient als stimulans om integraal kwaliteitsbeleid te voeren en vormt de basis voor de dialoog binnen onze school en met onze omgeving over dit beleid. Kaderstellend voor ons schoolplan zijn het Strategisch Perspectief van de Stichting COG, waar het Arentheem College deel van uit maakt, en het Sectorakkoord VO, waarin de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de VO-Raad afspraken hebben gemaakt voor de sector.

Thomas a Kempis hanteert het Schoolplan 2020-2024 als kader voor de eigen ontwikkeling. Deze kaders worden uitgewerkt in een jaarlijks actieplan, waarin we onze eigen accenten leggen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school voor ten minste vier jaar vast waar die extra ondersteuning uit bestaat. Want alleen de school zelf kan vertellen welke middelen er zijn om leerlingen optimaal te helpen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven